Wiadomości

Koalicja Polski Śląsk odpowiedzią na działania Ruchu Autonomii Śląska

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Śląska tożsamość regionalna nie jest zaprzeczeniem polskiej tożsamości narodowej – przekonują przedstawiciele stowarzyszeń z Górnego Śląska i Opolszczyzny, którzy rozpoczęli prace zmierzające do utworzenia Koalicji Polski Śląsk. W poniedziałek 2 lipca ogłoszono projekt jej deklaracji ideowej.

„Jestem Ślązakiem, jestem Polakiem – pod takim zdaniem podpisać by się mogło wielu mieszkańców naszej ziemi, a my traktujemy je jako motto dla swojego działania” – czytamy w projekcie, którego podpisanie przez przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i innego typu organizacji pozarządowych zaplanowano na przełom lipca i sierpnia.

Twórcy koalicji przyznają, że impulsem przyspieszającym rozmowy o jej utworzeniu było niedawne powstanie – z inicjatywy m.in. działaczy Ruchu Autonomii Śląska – Śląskiej Partii Regionalnej. Zapowiadają jednak, że Koalicja Polski Śląsk nie zamierza przekształcić się w komitet wyborczy i startować w wyborach samorządowych; ma być ponadpartyjną, apolityczną płaszczyzną współpracy organizacji deklarujących zarówno śląskość jak i polskość, oraz uczestniczyć w debacie publicznej.

„Chodzi o wypełnienie luki polegającej na tym, że w przestrzeni publicznej nie mają dziś głosu ludzie, którzy stanowią dużą część Ślązaków, a na pewno większą część mieszkańców województwa, a którzy nie przyjmują za swoją narzucanej ostatnio narracji oddzielającej Śląsk od związków z Polską. My się na to nie godzimy; uważamy, że to wykracza poza dopuszczalną debatę historyczną. To jest po prostu manipulowanie, tworzenie nowej, nieprawdziwej historii” – mówił w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Katowicach Zbigniew Kopczyński ze stowarzyszenia NZS 1980, wnuk powstańca śląskiego.

Wśród organizacji, które dotąd zadeklarowały poparcie dla stworzenia koalicji, są: Akademia Patriotów – oddział opolski, Biało-Czerwone Opole, warszawska Fundacja SPON (Służba Parlamentowi Ojczyźnie Narodowi), stowarzyszenie „Henryk Sławik. Pamięć i Dzieło”, Instytut Silesia, stowarzyszenie NZS 1980, Pokolenia NZS, Ruchu Obywatelski „Polski Śląsk” oraz stowarzyszenie „Pochodnia” z Niemodlina. Zaawansowane są rozmowy z Oddziałem Górali Żywieckich Związku Podhalan i Towarzystwo Obrony Zachodnich Kresów Polski. Kilka innych organizacji, także z Dolnego Śląska, wstępnie deklaruje zainteresowanie inicjatywą.

Jeden z inicjatorów koalicji, twórca Ruchu Obywatelskiego „Polski Śląsk” i były wicewojewoda śląski Piotr Spyra, wyraził nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca lista organizacji, chcących współtworzyć koalicję, jeszcze się powiększy. Koalicja nie będzie miała osobowości prawnej – tworzące ją stowarzyszenia zachowają samodzielność, ma powstać natomiast rada sygnatariuszy deklaracji.

W zaprezentowanym 2 lipca projekcie deklaracji pod tytułem „Jesteśmy Ślązakami, jesteśmy Polakami” inicjatorzy powstania koalicji napisali m.in., iż na Śląsku tożsamość regionalna odgrywała i odgrywa dużą oraz pozytywną rolę.

„Dzisiaj jednak często wiąże się ona z nieprawdziwym stereotypem, który łączy śląskość z odrębnym etosem i przeciwstawia ją Polsce i polskości” – czytamy.

„Tymczasem wielu mieszkańców regionu czuje potrzebę utożsamiania się ze swoją małą ojczyzną, ale nie widzi dla siebie miejsca w tej wąsko pojmowanej, zideologizowanej i fałszywej wizji śląskiej tożsamości. Śląska tożsamość regionalna nie jest zaprzeczeniem polskiej tożsamości narodowej. Te dwa poziomy zakorzenienia wzajemnie się uzupełniają” – czytamy w projekcie.

Tymczasowy komitet organizacyjny tworzą:

1. Janusz Buzek (Towarzystwo Ewangelickie),
2. Sławomir Czyż (Pokolenia NZS),
3. Jan Faska (wnuk Komendanta Obrony Katowic w 1939 roku),
4. Aleksander Fiszer (Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło),
5. Patryk Frydel (Stowarzyszenie Pochodnia)
6. Grzegorz Flerianowicz (Biało-Czerwone Opole),
7. Damian Kaniak (Biało-Czerwone Opole),
8. Zbigniew Kopczyński (NZS 1980).
9. Adam Liwochowski (Pokolenia NZS)),
10. Mariusz Rybczyński (Akademia Patriotów – Odział Opolski),
11. Marek Skawiński (Ruch Obywatelski „Polski Śląsk”),
12. Piotr Spyra (Ruch Obywatelski „Polski Śląsk”),
13. Petros Tovmasyan (Klaster Innowacji Społecznych),
14. Marcin Waszczuk (Instytut Śląski),
15. Aleksander Wencel (Młoda Prawica).

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!