Polska Wiadomości

Katolicki Uniwersytet Lubelski ma już 103 lata

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!
Jak podaje portal medianarodowe.com 103 lata temu, 8 grudnia 1918, rozpoczęły się wykłady dla 350 studentów (część była nieobecna, bo walczyła na froncie) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który został powołany do życia przez Zarząd Biskupów Królestwa Polskiego 27 lipca 1918. Przez pierwsze dziesięć lat działał pod nazwą Uniwersytet Lubelski.

Twórcą i pomysłodawcą powstania uczelni był ostatni rektor Akademii Duchownej w Petersburgu ksiądz Idzi Radziszewski. KUL miał prowadzić badania naukowe we wszystkich dziedzinach życia, formować przedstawicieli katolickiej inteligencji, rozwijać kulturę katolicką w społeczeństwie polskim (wydawać popularnonaukowe książki, prasę katolicką, prowadzić dokształcające kursy, odczyty, wspierać organizacje katolickie w ich działalności).

Powstanie KUL umożliwiło wsparcie finansowe inżyniera Franciszka Skąpskiego, który dzięki Towarzystwu Akcyjnym „Stroitiel” zyskał majątek, i Karola Jaroszyńskiego, ziemianina z Kresów, który zwielokrotnił swój majątek dzięki grze w ruletkę w kasynach Monte Carlo.

Fundamentem KUL stały się archiwa i księgozbiory Akademii Duchownej w Petersburg, wywiezione z Rosji do Polski w 1918 przez księdza Idziego Radziszewski. KUL swój własny budynek zyskał dopiero w 1921 roku (był to zaadaptowany budynek byłego wojskowego szpitala zakaźnego). Wcześniej wykłady odbywały w Diecezjalnym Seminarium Lubelskim.

Podczas II wojny światowej okupant niemiecki zamknął KUL tak jak wszelkie polskie szkoły. Niemcy wymordowali wielu wykładowców i studentów uczelni. Po zajęciu Lublina przez sowietów Lublina w 1944 KUL wznowił działalność 21 sierpnia 1944 (trwało wówczas Powstanie Warszawie). Na uczelni wykładali profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Jana Kazimierz. Komuniści ukradli KUL będący podstawą finansowania uczelni majątek rolny Fundacji hr. Potulickich w Potulicach koło Nakła mający 7.000 hektarów. Przez cały okres PRL uczelnia była nękana i inwigilowana przez komunistów i ich bezpiekę.

W 1918 roku na KUL był cztery wydziały: Teologiczny, Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych, Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Nauk Humanistycznych. Dziś jest sześć wydziałów: Teologiczny (kierunki: Nauka o rodzinie, Teologia), Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Administracja, Europeistyka, Prawo, Prawo w biznesie, Prawo kanoniczne), Filozofii (Filozofia, Kognitywistyka, Kulturoznawstwo i Turystyka Kulturowa, Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne, Retoryka stosowana), Nauk Humanistycznych (Edytorstwo, Filologia: angielska, chińska, germańska, Filologia hiszpańska, klasyczna, niderlandzka, romańska, słowiańska, włoska, Filologia polska, Krajoznawstwo i Turystyka kulturowa, Historia sztuki, Historia, Humanistyka cyfrowa, Lingwistyka stosowana, Muzykologia), Nauk Społecznych (Bezpieczeństwo narodowe, Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna, Doradztwo kariery i doradztwo personalne, Ekonomia, Kryminologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Politologia, Psychologia, Praca socjalna, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie), Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu (Architektura krajobrazu, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Matematyka, Biotechnologia, Pielęgniarstwo, Położnictwo). Współcześnie działa też filia KUL w Stalowej Woli (Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Dietetyka, Inżynieria środowiska, Inżynieria materiałowa, Nauki o rodzinie). Na KUL studiuje 10.000 studentów.

Autor: Jan Bodakowski

Źródło: medioanarodowe.com

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!