Historia

Zmarł „Jur”, ostatni żołnierz „Ognia”

Mjr Zbigniew Paliwoda ps. „Jur”, ostatni żołnierz mjr. Kurasia – „Ognia”, zmarł 20 grudnia w podkrakowskich Mogilanach. Miał 87 lat.   W 1944 r. został zaprzysiężony jako żołnierz AK. Po wojnie znalazł się w krakowskiej grupie Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK), która pod koniec 1945 r. podporządkowała się działającemu na Podhalu mjr. Józefowi Kurasiowi – […]

Historia Polska Wiadomości

Zbiory Stanisława Kostki – Dąbrowy trafią do Archiwum Akt Nowych

Archiwum Stanisława Kostki-Dąbrowy to na dzień dzisiejszy największe prywatne archiwum Armii Krajowej. Po wyjściu z więzienia Urzędu Bezpieczeństwa do XXI w. Kostka-Dąbrowa zebrał kilkadziesiąt metrów oryginalnych dokumentów, druków ulotnych, periodyków i plakatów ZWZ-AK. Ten zbiór materiałów opisuje działalność Polskiego Państwa Podziemnego i jego żołnierzy. We wtorek archiwum trafi z Krakowa do Archiwum Akt Nowych w […]

Historia Wiadomości

W jakim celu płk Pietruszka odwiedzał Wałęsę?

Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, opublikował na Twitterze dokumenty mówiące o tym, z kim Lech Wałęsa spotykał się w okresie internowania. Okazuje się, że że oprócz rodziny oraz kilku duchownych, Wałęsę często odwiedzali oficerowie SB, w tym przede płk Adam Pietruszka, którego osoba kojarzona jest przede wszystkim z zabójstwem ks. Jerzego Popiełuszki.   „Ciekawe […]

Historia

Katastrofa chorzowskiej POP

Głównym ośrodkiem utworzonej w warunkach niemieckiej okupacji przez śląskich harcerzy Polskiej Organizacji Partyzanckiej, było miasto Chorzów. Powstała ona na bazie sformowanej jeszcze przed wybuchem wojny sieci dywersji pozafrontowej z inicjatywy Józefa Korola, który wkrótce został komendantem Okręgu Śląskiego SZP – ZWZ. Nadmienić należy, że POP, funkcjonując w ramach Związku Walki Zbrojnej, tworzyła w nim wydzielony […]

Historia Świat Wiadomości

25 lat temu zakończył żywot ZSRR

8 grudnia 1991 r. w Puszczy Białowieskiej. Związek Radziecki jako podmiot prawa międzynarodowego przestał istnieć. Tego dnia we Wiskule w Puszczy Białowieskiej spotkali się przywódcy Białorusi, Rosji i Ukrainy – Stanisław Szuszkiewicz, Borys Jelcyn i Leonid Krawczuk. Efektem było podpisanie układu o rozpadzie Związku Radzieckiego. Dokument ów stwierdzał, że ZSRR „jako podmiot prawa międzynarodowego i […]

Historia

List ŚP Anny Walentynowicz do Lecha Wałęsy.

W odniesieniu do ostatnich wydarzeń oraz wystąpień byłego prezydenta RP, Lecha Wałęsy, warto przypomnieć list otwarty, który skierowała do niego, świętej pamięci Anna Walentynowicz. Pytania, nigdy nie doczekały się odpowiedzi.   Na naszych oczach przeszłość ulega zakłamaniu i manipulacji. Aby ocalić prawdę,ktoś musi zapytać o fakty. Dopóki jeszcze żyją ich świadkowie. Lata wspólnej działalności nakładają […]

Historia

Istriebitielnyje Bataliony

Temat to przemilczany, bowiem kłóci się z oficjalnie przez lata obowiązującą wizją dziejów. Bo jak tu przyznać, że w obliczu terroru rozpętanego przez UPA wielu byłych akowców czuło się zmuszonych założyć sowiecki mundur, by w szeregach utworzonych pod egidą NKWD Istriebitielnych Batalionów bronić polskiej ludności? O obronie polskiej ludności Wołynia przez Armię Krajową pisaliśmy tutaj: […]

Historia

KRESOWI RYCERZE. W OBRONIE WILEŃSZCZYZNY

W połowie 1944 roku oddziały Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego Armii Krajowej podjęły zbrojną walkę o zachowanie integralności ziem Rzeczypospolitej.W lipcu 1944 roku dowódca Okręgu Wileńskiego AK ppłk Aleksander Krzyżanowski „Wilk” wydał rozkaz rozpoczęcia w ramach Akcji „Burza” operacji „Ostra Brama”. Jej celem było samodzielne opanowanie Wilna przed wkroczeniem tam sowietów. W trwających od 7 do […]