Historia

Wojciech Korfanty – wielki Polak z Górnego Śląska

25 października 1918 roku Wojciech Korfanty wystąpił w Reichstagu z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego. Urodził się 20 kwietnia 1873 roku na Sadzawkach (dziś dzielnicy Siemianowic Śląskich). Jego ojciec, Józef, był górnikiem na kopalni „Fanny”. Po ukończeniu szkoły ludowej w Siemianowicach uczęszczał do katowickiego Gimnazjum Królewskiego, gdzie włączył się w […]

Historia

Dzieje kompanii partyzanckiej „Twardego” – epilog

Dobiegał końca rok 1944. Czas niemieckiego panowania na Ziemi Zawierciańskiej miał się wyraźnie ku końcowi. Zygmunt Walter-Janke w książce „Śląsk jako teren partyzancki Armii Krajowej” pisze: „W dniu 1 grudnia kompania uderzyła na magazyny żywnościowe armii niemieckiej w miejscowości Sygontka w pow. częstochowskim. Mieściły się one w fabryce syropu. Po rozbrojeniu straży zabrano 50 parokonnych […]

Historia

O Słowianach, którzy przyjęli islam

W nauce rosyjskiej w ostatnich dwudziestu latach upowszechnił się pogląd łączący ze Słowianami kulturę imieńkowską, która to od IV wieku naszej ery funkcjonowała w dorzeczu średniej Wołgi – w Tatarstanie oraz w okręgach samarskim i uljanowskim. Kultura ta została zniszczona w VII wieku w wyniku najazdu Bułgarów, przy czym część ludności kultury imieńkowskiej przeniosła się […]

Historia Wiara

38 lat temu zamordowany został ks. Jerzy Popiełuszko

19 października 1984 roku funkcjonariusze IV Departamentu MSW: Grzegorz Piotrowski, Waldemar Chmielewski i Leszek Pękala zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę, duszpasterza ludzi pracy, kapelana Solidarności. Wszyscy skazani w procesie morderców księdza wyszli z więzienia przed upływem całej kary. Msza św., która odprawiona zostanie w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu o godz. 18.00, będzie głównym […]

Historia

102 lata temu nasze wojska wyzwoliły Mińsk

15 października 1920 roku, trzy dni po podpisaniu w Rydze umowy o zawarciu rozejmu i ustaleniu przedwstępnych warunków pokoju, kończącej wojnę polsko-bolszewicką, nasze wojska zdobyły Mińsk. Niestety, musiały go potem opuścić. Dodajmy, że W Mińsku, w którym dominowała wówczas ludność żydowska (43,3%), katolicy, którzy w lwiej części poczuwali się do polskości, stanowili 22,2% ludności. Bitwa […]

Historia

102 lata temu w Rydze Polska zawarła z bolszewikami umowę o zawieszeniu broni

102 lata temu w Rydze podpisano umowę o zawarciu rozejmu i ustaleniu przedwstępnych warunków pokoju, kończącą wojnę polsko-bolszewicką. Po zwycięskich bitwach – warszawską, komarowską i nadniemeńską – jednostki Wojska Polskiego w szybkim tempie parły na wschód. Naczelne Dowództwo WP było podówczas zdeterminowane, aby prowadzić ofensywę aż do połączenia się z walczącymi w południowo – wschodniej […]

Historia

79 lat temu Niemcy rozstrzelali w KL Auschwitz przywódców obozowego ruchu oporu

79 lat temu Niemcy rozstrzelali przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11 w KL Auschwitz 54 Polaków. Wśród nich było 28 członków zorganizowanego w obozie przez rtm. Witolda Pileckiego konspiracyjnego Związku Organizacji Wojskowej. Początki obozowego ruchu oporu w KL Auschwitz sięgają października 1940 roku i związane są z osobą Witolda Pileckiego, o którym Juliusz Niekrasz […]

Historia

Jak to się stało, że Śląsk znalazł się pod panowaniem najpierw czeskim, a w końcu Habsburgów?

Aby zrozumieć to, co stało się w roku 1921, musimy cofnąć się do przełomu XIII / XIV wieku. Dziś postaram się przedstawić skróconą lekcję historii Śląska, obejmującą okres, gdy po okresie rozbicia dzielnicowego Polski znalazł się on pod panowaniem królów czeskich. Tak więc wróćmy na moment do wydarzeń z przełomu XIII / XIV wieku… W […]

Historia

Wandalowie – z Europy Środkowej do Afryki

Wandalowie, jak wiadomo, zamieszkiwali ongiś ziemie polskie, ale w obliczu ekspansji Hunów w pierwszych latach V wieku znaczna ich część zdecydowała się je porzucić. Wandalowie Czując na sobie „oddech” Hunów i korzystając z osłabienia Cesarstwa, coraz to nowe plemiona barbarzyńskie decydowały się na opuszczenie swojego terytorium i osiedlenie się na terytorium rzymskim, a jako jednych z […]

Historia

WYZWOLENIE WILNA

Tytułem wstępu przypomnę, że Wilno, wyzwolone przez polskich powstańców spod okupacji niemieckiej na przełomie grudnia i stycznia 1918/19 r., polskie oddziały powstańcze opuściły 5 stycznia 1919 roku. Przez kolejne ponad trzy miesiące pozostawało ono w rękach bolszewików. Polacy odzyskali Wilno 19 kwietnia 1919 roku. Przez piętnaście kolejnych miesięcy znajdowało się ono w polskich rękach. Niestety, […]