Historia

W rocznicę utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych

20 września 1942 powstały Narodowe Siły Zbrojne, ideowo-wojskowa formacja o charakterze katolickim. Dziś NSZ jest inspiracją dla polskich patriotów, którzy pragną kultywować etos Żołnierzy Wyklętych – niezłomnych bohaterów walczących o niepodległą Ojczyznę. Utworzenie Narodowych Sił Zbrojnych miało miejsce 20 września 1942 r. na mocy rozkazu płk Ignacego Oziewicza „Czesława”, pierwszego komendanta głównego formacji. W jej […]

Historia

Oddziały Ośrodka Zapasowego 20 Dywizji Piechoty we wrześniu 1939 roku / część pierwsza

8 września 1939 roku marszałek Edward Rydz-Śmigły rozkazał generałowi Franciszkowi Kleebergowi, dowódcy Okręgu Korpusu IX, zorganizowanie dywizji piechoty z żołnierzy znajdujących się w ośrodkach zapasowych. W nocy 8/9 września gen. Kleeberg nakazał mjr. Tadeuszowi Grzeszkiewiczowi, oficerowi sztabu OK IX, opracować rozkaz do organizacji dywizji Dowódcą formowanej w Kobryniu dywizji mianowany został płk Adam Epler, dotychczasowy  […]

Historia

Nóż w plecy

17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch zbrodniczych totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej w walce Polski. Do działań przeciwko państwu polskiemu przeznaczono dwa fronty: białoruski – komandarma Michaiła Kowalowa i ukraiński komandarma Siemiona Timoszenki. W sumie liczyły one co najmniej 620.000 żołnierzy, ponad 4700 […]

Historia

Kirgizi, dziedzictwo generała Li Linga

Wydaje się, że żyjący pierwotnie w rejonie górnego biegu rzeki Jenisej, na północ od Ałtaju, Kirgizi u zarania swych dziejów nie byli ludem tureckim, ale raczej indoeuropejskim. W najstarszych chińskich źródłach występują oni pod nazwą Gékūn (鬲昆), a częściej – Jiānkūn (堅昆). Za panowania chińskiej dynastii Han kraj Jiānkūn (堅昆) zlokalizowany był w górnym biegu […]

Historia

Neurowie a kultura łużycka

Najciekawszy bez wątpienia okres w dziejach ziem polskich w starożytności to czas trwania tzw. kultury łużyckiej. Jej odkrycie, a zarazem obowiązującą do dziś nazwę zawdzięczamy niemieckiemu archeologowi R. Virchowowi, który jako pierwszy, prowadząc w ubiegłym stuleciu wykopaliska archeologiczne na Łużycach (obecnie – wschodnia część Niemiec), natrafił na ślad tego niezwykłego zjawiska, jakim była owa kultura […]

Historia

339 lat temu wojska Jana III Sobieskiego pokonały islamskie Imperium Osmańskie

339 lat temu, 12 września 1683 roku, pod Wiedniem wojska polsko-habsburskie pod wodzą króla Jana III Sobieskiego pokonały armię Imperium Osmańskiego, dowodzoną przez wezyra Kara Mustafę. Wygrana pod Wiedniem była jednym z ostatnich wielkich zwycięstw I Rzeczypospolitej. Imperium Osmańskie przez wieki opierało swoją potęgę na podbojach, dzięki czemu w ich granicach znalazła się większość krajów […]

Historia

Czarne owce

Przykro to powiedzieć, ale ogromną część, o ile nie większość informacji na temat funkcjonowania Armii Krajowej w Siemianowicach Śląskich „zawdzięczam” agentom gestapo i UB, których donosy odnalazłem w Archiwum Państwowym w Katowicach oraz w IPN. Niestety, w warunkach, jakie zaistniały w okresie powojennym, akowcy niechętnie dzielili się tym, co mieli do powiedzenia na temat swojej […]

Historia Polska Wiadomości

Konferencja: Mit Marszałka – Legenda Józefa Piłsudskiego w świetle najnowszych badań

Zapraszamy Państwa na konferencję pt. Mit Marszałka – Legenda Józefa Piłsudskiego w świetle najnowszych badań, która będzie równocześnie premierą książki Brunona Różyckiego o tym samym tytule. Data: 12.09.2022, miejsce: Warszawa, Budynek PAST’y (Zielna 39) – IV piętro, sala numer 1. Wstęp wolny! Wydarzenie na FB: https://fb.me/e/aAAldjeUl

Historia

Dzieje kompanii partyzanckiej „Twardego” – epilog

Dobiegał końca rok 1944. Czas niemieckiego panowania na Ziemi Zawierciańskiej miał się wyraźnie ku końcowi. Zygmunt Walter-Janke w książce „Śląsk jako teren partyzancki Armii Krajowej” pisze: „W dniu 1 grudnia kompania uderzyła na magazyny żywnościowe armii niemieckiej w miejscowości Sygontka w pow. częstochowskim. Mieściły się one w fabryce syropu. Po rozbrojeniu straży zabrano 50 parokonnych […]