Historia

Hunowie

Przez trzysta lat prototurecki lud Xiongnu (匈奴) panował nie tylko na mongolskich stepach, ale okresowo potrafił narzucić swą władzę ludom zamieszkującą sporą część Azji. Jednakże w drugiej połowie lat osiemdziesiątych I wieku Xiongnu ponieśli serię klęsk, po której już się nie podnieśli. W 87 roku w walkach z protomongolsim ludem Xianbei (鲜卑) zginął stojący na […]

Historia

79 lat temu rozpoczęło się pierwsze natarcie II Korpusu Polskiego na Monte Cassino

79 lat temu, 11 maja 1944 r., rozpoczęło się pierwsze natarcie II Korpusu Polskiego na Monte Cassino. Walki zakończyły się 18 maja zdobyciem ruin klasztoru benedyktynów na Monte Cassino, stanowiącego przez 4 miesiące niezdobytą redutę. Kilka dni później wojska alianckie przełamały linię Gustawa w całym pasie natarcia. Pierwsza nieudane natarcie na Monte Cassino przeprowadziły w […]

Historia

Na marginesie Wyprawy Kijowskiej 1920

Ludobójstwo, którego ofiarą padli Polacy z Wołynia i Małopolski Wschodniej w latach 1943 – 1944, zepchnęło w cień wydarzenia, które rozegrały się na Wołyniu, Podolu i Ziemi Kijowskiej ćwierć wieku wcześniej. Niewiele też osób sięga dziś po wspomnienia Zofii Kossak-Szczuckiej, będące jej debiutem literackim, czego należy żałować. Zofia Kossak-Szczucka to nie tylko znakomita pisarka, ale […]

Historia

103 lata temu nasze wojska zajęły Kijów

103 lata temu, 7 maja 1920 roku oddziały Wojska Polskiego wkroczyły do Kijowa. Stanowiło to zwieńczenie operacji rozpoczętej 25 kwietnia i podjętej w następstwie umowy zawartej między Polską i Ukrainą. Umowa warszawska z 21 kwietnia 1920 roku została zawarta w czasie wojny polsko-bolszewickiej. 24 kwietnia 1920 r. przedstawiciele Polski i Ukraińskiej Republiki Ludowej zawarli stanowiącą […]

Historia

OSTATNI BÓJ O ZAOLZIE

Wojska sowieckie na Zaolzie, czyli tę część Śląska Cieszyńskiego, która obecnie znajduje się w granicach Czech, wkroczyły dopiero w dniach 2 i 3 maja 1945 roku. Miejscowi Polacy nie zamierzali biernie przyglądać się temu, co się dzieje… Krzysztof Nowak na łamach wydawanego przez Polski Związek Kulturalno – Oświatowy w Republice Czeskiej miesięcznika „Zwrot”, w numerze z […]

Historia

Świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Mija 231 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dziś obchodzimy święto narodowe ustanowione na pamiątkę tamtego wydarzenia. Konstytucja trzeciomajowa była pierwszą w Europie i drugą na świecie przyjętą ustawą zasadniczą i stanowiła zwieńczenie reform Rzeczpospolitej podjętych w okresie obrad Sejmu Czteroletniego. Dokument wprowadzał szereg zmian w zakresie m.in. zrównania praw obywateli różnych stanów. Konstytucja obowiązywała […]

Historia

Trzeci powstańczy zryw

Ostatnie dni kwietnia 1921 roku były na Górnym Śląsku gorące… Był to czas spotkań, zebrań i narad. Emocje sięgały zenitu, a napięcie narastało z każdym dniem. Decydujące okazało się stanowisko Wojciecha Korfantego – ten urodzony pacyfista, który wielokrotnie studził „gorące głowy” zapaleńców, którzy gotowi byli iść „z motyką na słońce”, tym razem nie miał wątpliwości […]

Historia

DLACZEGO ŚLĄSK DO POLSKI NIE POWRÓCIŁ JUŻ W WIEKU XVII?

Kiedy w latach trzydziestych i czterdziestych XVII wieku Europa Zachodnia pogrążona była w wyniszczającej wojnie trzydziestoletniej, Rzeczpospolita przeżywała swe wielkie dni. Kiedy w Europie, i nie tylko w Europie, innowierców, bez względu na wyznawaną przez nich wiarę, mordowano tysiącami, kiedy nieomal wszędzie dokoła katolicy wyrzynali protestantów, a protestanci katolików, kiedy nie znano litości dla żydów […]

Historia

„Broni nie złożę. Munduru nie zdejmę. Tak mi dopomóż Bóg”

30 kwietnia 1940 roku, pod Anielinem koło Opoczna zginął major Henryk Dobrzański ps. „Hubal”, major kawalerii Wojska Polskiego, sportowiec, „Zagończyk”, żołnierz Legionów Polskich podczas I wojny światowej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i polsko-ukraińskiej, legendarny dowódca partyzancki podczas II wojny światowej. W kampanii wrześniowej 1939 roku mjr Henryk Dobrzański był zastępcą dowódcy 110. Rezerwowego Pułku Ułanów, którym […]