Historia

Działalność Żydowskiej Organizacji Bojowej w stosunku do żydowskich konfidentów na terenie getta warszawskiego

Pomimo, że od wybuchu II wojny światowej mija w tym roku 81 lat, wiele kwestii do dnia dzisiejszego stara się zepchnąć z pierwszego planu, a nawet zupełnie zapomnieć. Jedną z tych kwestii jest kolaboracja Żydów z Niemcami. Poruszanie tego tematu, jak zostało to ukazane rok temu w trakcie programu TVP Info „Minęła 20”, jest niewygodne, gdyż […]

Historia Telewizja internetowa

Zamach na Kutscherę

1 lutego 1944 r. miała miejsce udana akcja specjalna na znienawidzonego dowódcę SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa – Franza Kutscherę. „Kat Warszawy” objął swoje stanowisko 25 września 1943 r. Od samego początku zasłynął z terroru na ludności cywilnej na niespotykaną do tej pory skalę. Kutschera nadgorliwie realizował zarządzenie Hansa Franka o karaniu […]

Historia

Praktycznie bez echa minęła 76 rocznica zbrodni w Koniuchach

Praktycznie bez echa minęła 76 rocznica zbrodni dokonanej w czasie II wojny światowej na polskich cywilach w miejscowości Koniuchy (w okresie II RP w powiecie lidzkim województwo nowogródzkie). Zbrodni wobec nieuzbrojonej polskiej ludności dopuściły się oddziały partyzantki sowieckiej i żydowskiej Jaakowa Prennera. 12 lutego 2001 roku na ręce Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej profesora dr. hab. […]

Historia

Zbrodnia w Koniuchach

29 stycznia 1944 r. partyzanci sowieccy spacyfikowali wieś Koniuchy na Wileńszczyźnie. W wyniku bestialskiej zbrodni w Koniuchach zginęło na miejscu 45 osób, 12 zostało rannych, część z nich zmarła później w szpitalu w Bieniakoniach. Wieś zamieszkana była przez około 300 polskich mieszkańców, istniało w niej około 60 zabudowań. Partyzanci radzieccy wcześniej często rekwirowali mieszkańcom wsi […]

Historia

Jak AK planowała wyzwolić KL Auschwitz

Jakiś czas temu przypomniałem dzieje placówki AK Kęty – najsilniejszej z placówek Obwodu Oświęcim, liczącej w połowie 1944 roku ok. 530 ludzi. Składały się na to: batalion w sile dwóch kompanii (280 ludzi) oraz zgrupowanie WSOP, które utworzyły scalone z AK oddziały Narodowej Organizacji Wojskowej (250 ludzi). Do szczegółów odsyłam tutaj: Na południe od Oświęcimia […]

Historia

W „wyzwolonym” Bytomiu

Mało kto uświadamia dziś sobie, że po zajęciu pod koniec stycznia 1945 roku przez Armię Czerwoną tej części Górnego Śląska, która przed wojną nie należała do Polski, Rosjanie zdawali się faworyzować tam miejscowych… Niemców. Ci tymczasem poczęli organizować tu Komitety Antyfaszystowskie, które deklarowały lojalność wobec „wyzwolicieli”, przy czym Rosjanie chętnie korzystali z ich pomocy. Gerhard […]

Historia

Wandalowie – z Europy Środkowej do Afryki

Wandalowie, jak wiadomo, zamieszkiwali ongiś ziemie polskie, ale w obliczu ekspansji Hunów w pierwszych latach V wieku znaczna ich część zdecydowała się je porzucić. Wandalowie Czując na sobie „oddech” Hunów i korzystając z osłabienia Cesarstwa, coraz to nowe plemiona barbarzyńskie decydowały się na opuszczenie swojego terytorium i osiedlenie się na terytorium rzymskim, a jako jednych z […]

Historia

101 lat temu wojska czechosłowackie zaatakowały Polskę

23 stycznia 1919 roku, na rozkaz premiera Karla Kramářa i prezydenta Tomáša Masaryka, wojska czeskie w liczbie 16 tys. żołnierzy, z pociągiem pancernym i artylerią (pod dowództwem płk. Josefa Šnejdarka), wkroczyły na Śląsk Cieszyński. ℹ Pomimo determinacji, uzupełnień i podwojenia liczby obrońców, Polacy🇵🇱 nie byli w stanie powstrzymać regularnej armii #Czechosłowacja, która błyskawicznie zajmowała kolejne […]

Historia

Kim był Kazimierz Braun (zbieżność nazwisk z osobą lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna nie jest przypadkowa)?

Kazimierz Braun urodził się jako syn Karola i Henryki 1 października 1899 roku w miejscowości Dąbrowa w Małopolsce. Maturę zdobył w gimnazjum w Tarnowie. Od najmłodszych lat włączał się w działalność niepodległościową, w wyniku czego jako uczeń VII klasy, wraz z pięcioma kolegami, był więziony jako przestępca polityczny w cytadeli krakowskiej1. Został zwolniony z więzienia […]

Historia

157 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe

157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. W drugiej połowie lat 50. XIX w., po klęsce Rosji w wojnie krymskiej, na nowo rozbudziły się nadzieje […]