Historia

Powstanie Lubelskie 1944

21 lipca 1944 roku dowództwo Armii Czerwonej wydało dowódcy 1 Frontu Białoruskiego, rozkaz skierowania głównego uderzenia na Lublin, a nie jak wcześniej planowano – na Siedlce. 2 armia pancerna, wyprzedzając znacznie związki piechoty, następnego dnia podjęła natarcie na Lublin. Gdy oddziały sowieckie zbliżały się do miasta, do walki przystąpiły miejscowe oddziały AK. Dowództwo AK sądziło, […]

Historia

O Słowianach, którzy przyjęli islam

W nauce rosyjskiej w ostatnich dwudziestu latach upowszechnił się pogląd łączący ze Słowianami kulturę imieńkowską, która to od IV wieku naszej ery funkcjonowała w dorzeczu średniej Wołgi – w Tatarstanie oraz w okręgach samarskim i uljanowskim. Kultura ta została zniszczona w VII wieku w wyniku najazdu Bułgarów, przy czym część ludności kultury imieńkowskiej przeniosła się […]

Historia

Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne w Zagłębiu Dąbrowskim

W książce „W cieniu swastyki”, w rozdziale autorstwa Mieczysława Starczewskiego, możemy przeczytać: „W akcji scaleniowej uczestniczyła też Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW), której dowódcą był adw. Paweł Lisiewicz. Dowodził on jednocześnie okręgami zagłębiowskim i częstochowskim, z tym iż skoncentrował się na tym ostatnim. Konsekwencją tego było systematyczne zmniejszanie się wpływów ruchu narodowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Jego […]

Historia

Tragiczny finał operacji „Ostra Brama”

17 lipca 1944 funkcjonariusze NKWD rozbroili i aresztowali zaproszonych na rozmowy dowódców Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego. Równocześnie Sowieci przystąpili do likwidacji polskich zgrupowań skoncentrowanych w rejonie Wilna. 13 lipca dobiegły końca walki o Wilno, w których istotną rolę odegrały oddziały powstańcze Armii Krajowej: Operacja „Ostra Brama” Po zdobyciu Wilna dowództwo sowieckie nakazało żołnierzom AK opuszczenie […]

Historia

610 lat temu rycerstwo polsko-litewskie rozgromiło wojska Zakonu Krzyżackiego

15 lipca 1410 roku rycerze Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w jednej z największych bitew średniowiecznej Europy rozgromili wojska Zakonu Krzyżackiego. Po sygnale trąb i odśpiewaniu przez oddziały polskie – jak pisze Długosz – „ojczystej pieśni Bogurodzica” jako pierwsze ruszyły chorągwie litewsko-ruskie (dowodzone przez Witolda), ustawione na prawym skrzydle armii królewskiej, w pobliżu Stębarka. […]

Historia

Zanim doszło do Rzezi Wołyńskiej

Ostatnie dni obfitowały w ogromne emocje polityczne, związane z II turą wyborów prezydenckich. W ich tle odbyły się uroczystości upamiętniające kulminacyjną akcję ludobójstwa dokonanego przez bandy UPA na cywilnej ludności polskiej, zamieszkującej południowo-wschodnie tereny II Rzeczypospolitej. Obchody te, po raz kolejny, przepełnione były zadumą, połączoną z lękiem wywołanym świadomością, że za naszą wschodnią granicą oficjalnie […]

Historia

Obława Augustowska – największa zbrodnia komunistyczna w powojennej Polsce

To była największa zbrodnia komunistyczna w powojennej Polsce. Jej ofiarami byli działacze podziemia niepodległościowego i miejscowa ludność, sprzyjająca partyzantom. 12 lipca 1945 jednostki Armii Czerwonej i NKWD, wspomagane przez Urząd Bezpieczeństwa oraz oddziały Ludowego Wojska Polskiego, przystąpiły do akcji pacyfikacyjnej na terenie Puszczy Augustowskiej i jej okolic. Trwała ona do 19 lipca. Oddziały sowieckie aresztowały […]

Historia

Krwawa niedziela na Wołyniu

Dzień 11 lipca 1943 roku był punktem kulminacyjnym rzezi wołyńskiej. Tego dnia zaatakowanych zostało 99 miejscowości, głównie w powiatach włodzimierskim i horochowskim. Następnego dnia fala mordów objęła kolejnych 50 miejscowości. Sprawcami Rzezi Wołyńskiej były Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – frakcja Stepana Bandery, podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia oraz ludność ukraińska uczestnicząca w mordowaniu swoich polskich sąsiadów. […]

Historia

Polscy marynarze z Grodzieńszczyzny

Dziś dla Państwa, w kolejnej odsłonie cyklu o poległych marynarzach w czasie II wojny światowej pochodzących ze wschodnich województw II RP, pragniemy zaprezentować osoby z terenu powiatu grodzieńskiego. W roku 1931 obszar ten zamieszkany był przez 213,1 tys. osób (48 osób przypadało na jeden km2)[1]. Z tego, oddalonego od wód Bałtyku, obszaru pojawiła się grupa […]

Historia

OSTATNI BÓJ O ZAOLZIE

Wojska sowieckie na Zaolzie, czyli tę część Śląska Cieszyńskiego, która obecnie znajduje się w granicach Czech, wkroczyły dopiero w dniach 2 i 3 maja 1945 roku. Miejscowi Polacy nie zamierzali biernie przyglądać się temu, co się dzieje… Krzysztof Nowak na łamach wydawanego przez Polski Związek Kulturalno – Oświatowy w Republice Czeskiej miesięcznika „Zwrot”, w numerze z […]