Felietony Historia

Tragiczny los wysiedleńców z Zamojszczyzny

Dla Niemców II wojna światowa przynieść miała utworzenie na wschodzie przestrzeni życiowej (Lebensraum). Aby zrealizować te koncepcje, dopuścili się oni ludobójstwa względem Polaków. Jednym z symboli tej nienawistnej ideologii była próba wysiedlenia polskiej ludności z terenów Zamojszczyzny. Nasi przodkowie znali martyrologię, jakiej nasz naród doświadczył w czasie II wojny światowej. Zdając sobie doskonale sprawę czym […]

Historia

19 kwietnia 1919 roku nasze wojska wyzwoliły Wilno

19 kwietnia 1919 roku jednostki Wojska Polskiego, w wyniku przeprowadzonej z dużym rozmachem, a zarazem bardzo ryzykownej operacji, zajęły Wilno. Kiedy jesienią 1918 roku ludność centralnej Polski coraz śmielej podnosiła postulat odbudowy po 123 latach niewoli niepodległego Państwa Polskiego, na Wileńszczyźnie i generalnie – na Kresach Północno – Wschodnich nie myślano bynajmniej czekać biernie na […]

Felietony Historia

Dostojewski. Prorok w masce

Fiodor Michaiłowicz Dostojewski urodził się 30 października 1821 (11 listopada naszego systemu) w szpitalu dla biedoty w Moskwie. Zmarł 28 stycznia 1881 roku w wyniku pęknięcia aorty płucnej i krwotoku wewnętrznego. Z pewnością sylwetki tego wielkiego pisarza nie trzeba nikomu przedstawiać. Już jednak wątek idei „mesjanistycznej roli Rosji”, zbawczyni narodów Europy i świata, którą Dostojewski […]

Historia

Strzelcy, harcerze, młodzież powstańcza

W okresie międzywojennym ogromną wagę przywiązywano do pracy ideowo – wychowawczej wśród młodzieży, w szczególności pod kątem przysposobienia wojskowego. Cele te miały być realizowane przede wszystkim za pośrednictwem Związku Harcerstwa Polskiego oraz Związku Strzeleckiego. Kazimierz Pluta – Czachowski w książce Organizacja Orła Białego pisał: „ZHP przeznaczony został, jak dawniej, dla objęcia wpływami wychowawczymi „dorostu” młodzieżowego […]

Historia

Święto Chrztu Polski

Dziś po raz trzeci obchodzimy Święto Chrztu Polski, upamiętniające przyjęcie przez władcę Polan Mieszka I w roku 966 chrztu, co zapoczątkowało chrystianizację całego jego kraju. Historia rodzącego się wówczas Państwa Polskiego nierozerwalnie związana była i jest z chrześcijaństwem. Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastować ludy sąsiednie […]

Historia

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dokładnie 30 lat temu Związek Sowiecki przyznał się do zbrodni katyńskiej; w komunikacie rządowej agencji TASS oficjalnie potwierdzono, że polscy jeńcy wojenni zostali rozstrzelani wiosną 1940 r. przez NKWD. W ciągu sześciu tygodni rozstrzelano 14.587 jeńców. Zamordowano również ok. 7.300 Polaków przetrzymywanych w więzieniach na obszarze […]

Historia

Denazyfikacja Niemiec to była fikcja

„Spośród 70 tysięcy zbrodniarzy z obozów śmierci, skazano mniej niż 2 tysiące. Z reguły usłyszeli bardzo niskie wyroki, często i tak skracane. W procesie norymberskim przed międzynarodowym trybunałem stanęli przywódcy nazistowskich Niemiec. Po raz pierwszy w historii użyto pojęcia zbrodni przeciw ludzkości. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Jednak niektórzy oprawcy wciąż żyją […]

Historia

Zjednoczenie Litwy Środkowej z Polską

99 lat temu Litwa Środkowa mocą ustawy Sejmu RP włączona w granice Rzeczypospolitej – 6 kwietnia 1922 r. Sejm Ustawodawczy II RP przyjął ustawę „o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską” – w kształcie proponowanym przez Sejm Wileński i bez poprawek zaproponowanych przez rząd RP. 18 kwietnia w Wilnie odbyły się uroczystości mające symbolicznie wprowadzić […]

Historia Wiadomości

Koło Raciborza rolnik przypadkiem natrafił na trzy groby sprzed 4 tys. lat

Trzy groby w jednej jamie, ułożone w sposób charakterystyczny dla pochówków z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu – odkryto przypadkiem na polu w rejonie Raciborza (Śląskie). Dokładne prace prowadzone będą jesienią. Zdaniem archeologów szkieletów może być więcej. Odnalezione przez rolnika szczątki znajdowały się bardzo płytko, ok. 30 cm poniżej poziomu terenu. Jak tłumaczył archeolog […]

Historia

81 lat temu NKWD rozpoczęło operację mordowania polskich oficerów

81 lat temu, 3 kwietnia 1940 r., NKWD rozpoczęło likwidację obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W ciągu sześciu tygodni rozstrzelano 14.587 jeńców. Zamordowano również ok. 7.300 Polaków przetrzymywanych w więzieniach na obszarze przedwojennych wschodnich województw RP. W wyniku sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. Rosjanie wzięli do niewoli przeszło […]