Historia

102 lata temu nasze wojska zajęły Kijów

102 lata temu, 7 maja 1920 roku oddziały Wojska Polskiego wkroczyły do Kijowa. Stanowiło to zwieńczenie operacji rozpoczętej 25 kwietnia i podjętej w następstwie umowy zawartej między Polską i Ukrainą. Umowa warszawska z 21 kwietnia 1920 roku została zawarta w czasie wojny polsko-bolszewickiej. 24 kwietnia 1920 r. przedstawiciele Polski i Ukraińskiej Republiki Ludowej zawarli stanowiącą […]

Historia

82 lata temu pod Narwikiem zatopiony został ORP „Grom”

82 lata temu pod Narvikiem niemiecki bombowiec zatopił niszczyciel ORP Grom. Zginęło 59 marynarzy. Dzień wcześniej polski okręt wyeliminował 4 wrogie stanowiska artyleryjskie zabezpieczając pozostałe alianckie okręty biorące udział w kampanii norweskiej. 8⃣0⃣ lat temu pod Narvikiem niemiecki bombowiec zatopił niszczyciel #ORPGrom🇵🇱 Zginęło 59 marynarzy. Dzień wcześniej polski okręt wyeliminował 4 wrogie stanowiska artyleryjskie zabezpieczając […]

Historia

Świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Mija 231 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dziś obchodzimy święto narodowe ustanowione na pamiątkę tamtego wydarzenia. Konstytucja trzeciomajowa była pierwszą w Europie i drugą na świecie przyjętą ustawą zasadniczą i stanowiła zwieńczenie reform Rzeczpospolitej podjętych w okresie obrad Sejmu Czteroletniego. „W kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, warto przypomnieć o dorobku Sejmu Czteroletniego. Gdyby […]

Historia

Trzeci powstańczy zryw

Ostatnie dni kwietnia 1921 roku były na Górnym Śląsku gorące… Był to czas spotkań, zebrań i narad. Emocje sięgały zenitu, a napięcie narastało z każdym dniem. Decydujące okazało się stanowisko Wojciecha Korfantego – ten urodzony pacyfista, który wielokrotnie studził „gorące głowy” zapaleńców, którzy gotowi byli iść „z motyką na słońce”, tym razem nie miał wątpliwości […]

Historia

DLACZEGO ŚLĄSK DO POLSKI NIE POWRÓCIŁ JUŻ W WIEKU XVII?

Kiedy w latach trzydziestych i czterdziestych XVII wieku Europa Zachodnia pogrążona była w wyniszczającej wojnie trzydziestoletniej, Rzeczpospolita przeżywała swe wielkie dni. Kiedy w Europie, i nie tylko w Europie, innowierców, bez względu na wyznawaną przez nich wiarę, mordowano tysiącami, kiedy nieomal wszędzie dokoła katolicy wyrzynali protestantów, a protestanci katolików, kiedy nie znano litości dla żydów […]

Historia

„Broni nie złożę. Munduru nie zdejmę. Tak mi dopomóż Bóg”

30 kwietnia 1940 roku, pod Anielinem koło Opoczna zginął major Henryk Dobrzański ps. „Hubal”, major kawalerii Wojska Polskiego, sportowiec, „Zagończyk”, żołnierz Legionów Polskich podczas I wojny światowej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i polsko-ukraińskiej, legendarny dowódca partyzancki podczas II wojny światowej. W kampanii wrześniowej 1939 roku mjr Henryk Dobrzański był zastępcą dowódcy 110. Rezerwowego Pułku Ułanów, którym […]

Historia

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej

– Gdy się spełni cud, że wyjdziecie stąd żywi, piszcie i mówcie o tym, co oni z nami tutaj robili – apelował do współwięźniów ks. Leon Stępniak, osadzony w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau, który stał się Golgotą polskiego duchowieństwa. W latach 1939–1945 polscy księża ponosili wielkie ofiary tylko za to, że byli ostoją trwałości Rzeczypospolitej. […]

Historia

Zwycięstwo pod Czarnobylem – 102 lata temu nasi marynarze spuścili łomot bolszewikom

Znany dziś głównie za sprawą katastrofy w tamtejszej elektrowni atomowej Czarnobyl był bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym i bazą Dnieprzańskiej Flotylli Wojennej. Przez port rzeczny przepływało całe zaopatrzenie dla żołnierzy Armii Czerwonej, walczących na Polesiu. Tymczasem gdy na początku marca 1920 roku 9. Dywizja Piechoty gen. Sikorskiego zdobyła Mozyrz, a także mniejsze porty w Barbarowie, Juriewiczach […]

Historia

Ochotnik do Auschwitz

79 lat temu, w nocy 26/27 kwietnia 1940 roku, rotmistrz Witold Pilecki uciekł z KL Auschwitz. Wcześniej dobrowolnie dał się zatrzymać Niemcom, by dostać się do niemieckiego obozu śmierci, zebrać o obozie informacji i utworzyć tam siatkę konspiracyjną. Misję wykonał. Witold Pilecki z pewnością może uchodzić za wzór patriotyzmu. Całe jego życie naznaczone było wolą […]