Historia

Wandalowie

Wandalowie, jak wiadomo, zamieszkiwali ongiś ziemie polskie, ale w obliczu ekspansji Hunów w pierwszych latach V wieku znaczna ich część zdecydowała się je porzucić. Czując na sobie „oddech” Hunów i korzystając z osłabienia Cesarstwa, coraz to nowe plemiona barbarzyńskie decydowały się na opuszczenie swojego terytorium i osiedlenie się na terytorium rzymskim, a jako jednych z pierwszych […]

Historia Wiadomości

W Żywocicach na Zaolziu pamiętają o ofiarach niemieckiej zbrodni sprzed lat

W nocy z 4 na 5 sierpnia 1944 roku miejscowy oddział Armii Krajowej pod dowództwem por. Józefa Kamińskiego ps. Strzała wykonał w wiejskiej gospodzie Mokrosza wyrok na dwóch oficerach cieszyńskiego Gestapo. Weiss i Gawlas byli znani z wyjątkowego bestialstwa, stąd też por. Strzała otrzymał rozkaz zlikwidowania ich. Podczas wymiany ognia śmiertelnie raniony też został ich kierowca, który […]

Historia

Pierwszy lotnik Armii Polskiej, któremu było dane zginąć w walce z nieprzyjacielem

Sierpień w polskiej pamięci wrył się chyba najbardziej Powstaniem Warszawskim, lądowaniem I Dywizji Pancernej w Normandii, ostatecznie niektórzy przypomną sobie wydarzenia z sierpnia 1920 roku. Mało kto jednak zwróci uwagę na zapomnianą kartę polskiej historii lotnictwa, sięgającą roku 1918 roku. Kartę tą zapisał urodzony w Kaliszu w 1895 roku Jan Raszewski. Pierwszy widomy ślad jego […]

Historia

Paulek, Ty świnio !

Por. Wacław Smoczyk (na zdjęciu powyżej) był człowiekiem obdarzonym niespożytą energią i pełnym poświęcenia. Jesienią 1939 roku związał się on z Organizacją Orła Białego; początkowo organizował na Śląsku sieć „Akcji Kolejowej”, powołanej do prowadzenia działalności sabotażowej na kolei, ale pod koniec stycznia 1940 r. otrzymał nowe zadanie. Miał zorganizować siatkę sabotażowo – dywersyjną na obszar Rzeszy. […]

Historia

Śmierć rotmistrza „Zawiei”

W sierpniu 1943 roku na czele Kedywu Okręgu Śląskiego AK stanął por. / rtm. Wacław Zdyb ps. „Janusz”, „Zawieja”, któremu – jak się miało okazać – przyszło sprawować tę funkcję przez okrągły rok (z przerwą na pobyt w niemieckim więzieniu, z którego udało się go wyciągnąć). Na terenie Okręgu Śląskiego zjawił się on niewiele wcześniej. […]

Historia

ROKOWANIA TAJNE, ALE DLA KOGO ? W SETNĄ ROCZNICĘ – CZĘŚĆ TRZECIA

Aby poznać pełen skład personalny uczestników interesujących nas rozmów polsko-sowieckich z roku 1919 trzeba chyba sięgnąć do owej pracy z czasów PRL-u, dostępnej obecnie tylko w niektórych dużych bibliotekach. Na początku, tj. w marcu 1919 r. pojawia się, jak już wiemy, po stronie polskiej, a ściślej mówiąc po stronie Naczelnika Państwa, postać Aleksandra Więckowskiego. Ten […]

Historia

JAK ARMIA KRAJOWA PRZYGOTOWYWAŁA SIĘ DO WALKI O ŚLĄSK

Podstawowym zadaniem, jakie miała do wykonania Armia Krajowa, było podjęcie w odpowiednim ku temu momencie akcji powstańczej celem wyzwolenia kraju. Do realizacji tego zadania przygotowywały się więc struktury ZWZ – AK nieprzerwanie przez cały okres okupacji. Tak też rzecz się miała z Okręgiem Śląskim Armii Krajowej, który w roku 1944 osiągnął stan ok. 45 – […]

Historia

Generał Sosnkowski a Powstanie Warszawskie

W ostatnich latach upowszechnił się pogląd, jakoby decyzję o podjęciu walki o Warszawę podjęto wbrew woli Naczelnego Wodza, gen. Kazimierza Sosnkowskiego – nic bardziej błędnego… Podstawowym zadaniem, jakie miała do wykonania Armia Krajowa, było podjęcie w odpowiednim ku temu momencie akcji powstańczej celem wyzwolenia kraju. Do realizacji tego zadania przygotowywały się więc struktury ZWZ – […]

Historia

Inwazja Celtów i jej skutki

Wbrew obiegowym sądom, pobyt Celtów na ziemiach polskich nie miał charakteru epizodycznego, ale trwał setki lat… Pierwsze grupy osadników celtyckich pojawiły się na ziemiach polskich po roku 400 p.n.e. Celtowie uformowali się jako odrębny lud w VI w. p.n.e. na obszarze rozciągającym się od Szampanii przez Bawarię po północno-zachodnią Austrię. Stąd rozprzestrzenili się na większą […]

Historia

Najazd Scytów

Najciekawszy bez wątpienia okres w dziejach ziem polskich w starożytności to czas trwania tzw. kultury łużyckiej. Jej odkrycie, a zarazem obowiązującą do dziś nazwę zawdzięczamy niemieckiemu archeologowi R. Virchowowi, który jako pierwszy, prowadząc w ubiegłym stuleciu wykopaliska archeologiczne na Łużycach (obecnie – wschodnia część Niemiec), natrafił na ślad tego niezwykłego zjawiska, jakim była owa kultura […]