Historia

Kalendarium historyczne: 11 maja 1918 – bitwa pod Kaniowem

Kalendarium historyczne: rocznica stoczenia bitwy pod Kaniowem. W starciu tym II Korpus Polski w Rosji uległ przeważającym siłom niemieckim. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się kulisom tego wydarzenia. Na mocy tzw. aktu 5 listopada z 1916 roku, Państwa Centralne obiecały przywrócić Polskę na mapę i powołały Tymczasową Radę Stanu, na następnie Radę Regencyjną. Miały one […]

Historia

Kalendarium historyczne: 10 maja 1926 – utworzenie 3. rządu Wincentego Witosa

Kalendarium historyczne: rocznica zaprzysiężenia przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, trzeciego z kolei rządu polskiego pod kierownictwem Wincentego Witosa. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się kulisom tego wydarzenia. W połowie lat 20. pogarszała się sytuacja Polski, zarówno jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne, jak i sytuację międzynarodową. Ustąpienie premiera Grabskiego i gospodarcze koszty jego reform, w połączeniu z […]

Historia

Kalendarium historyczne: 9 maja 1573 – elekcja Henryka Walezego

Kalendarium historyczne: rocznica zakończenia pierwszej w historii wolnej elekcji króla polskiego. Władcą został kandydat francuski, Henryk Walezjusz. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się okolicznościom tego wydarzenia. 7 lipca 1572 roku zmarł Zygmunt August. Zgodnie z wcześniej ustanowionym prawem, kompetencje królewskie przejął interrex w osobie prymasa Polski Jakuba Uchańskiego. Sposobem obioru nowego władcy miała być wolna […]

Historia

Kalendarium historyczne: 8 maja 1943 – sowiecko-żydowski pogrom Polaków w Nalibokach

Kalendarium historyczne: rocznica zbrodni na ludności polskiej, dokonanej wspólnymi siłami przez partyzantów sowieckich i żydowskich. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się okolicznościom tego wydarzenia. Nie od dziś wiadomo, że żydowska polityka historyczna próbuje zakłamywać historię i czynić z Polaków morderców współodpowiedzialnych za tzw. Holocaust. Jednocześnie wszelkimi sposobami próbuje się wymazywać ciemne karty z historii byłego […]

Historia

Kalendarium historyczne: 7 maja 1794 – wydanie Uniwersału Połanieckiego

Kalendarium historyczne: rocznica wydania przez Tadeusza Kościuszkę Uniwersału Połanieckiego, skierowanego głównie do ludności polskiej ze stanu chłopskiego. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się postanowieniom, jakie zakładał ten dokument. Zwycięstwo pod Racławicami z 4 kwietnia 1794 roku miało duży wpływ na morale wojska, nie miało jednak żadnego znaczenia strategicznego, gdyż nie otworzyło powstańcom drogi do stolicy. […]

Historia

Kalendarium historyczne: 6 maja 1439 – bitwa pod Grotnikami

Kalendarium historyczne: rocznica krwawej bitwy pomiędzy zwolennikami biskupa Oleśnickiego oraz husytów pod wodzą Spytka III z Melsztyna. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się okolicznościom, które doprowadziły do tego starcia. 1 czerwca 1434 roku zmarł Władysław Jagiełło. Dzięki energicznej akcji biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, który złamał opór możnych, już 25 lipca tego samego roku koronowano małoletniego […]

Historia

Kalendarium historyczne: 5 maja 1194 – umiera Kazimierz II Sprawiedliwy

Kalendarium historyczne: rocznica śmierci jednego z wybitniejszych władców polskich z dynastii piastowskiej – księcia Kazimierza II, zwanego Sprawiedliwym. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się życiu i dokonaniom tego człowieka. Kazimierz był synem Bolesława Krzywoustego i jego drugiej żony – Salomei z Bergu. Urodził się na krótko przed lub po śmierci ojca, dlatego nie został uposażony […]

Historia

Kalendarium historyczne: 4 maja 1848 – Pogrom w Buku

Kalendarium historyczne: rocznica pogromu na Polakach w wielkopolskim Buku. To rzadki moment, w którym Żydzi zrzucili maski i wprost wystąpili przeciwko ludności polskiej. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się okolicznościom towarzyszącym temu wydarzeniu. W czasie Wiosny Ludów sytuacja w Wielkopolsce była napięta. Gdy gruchnęła wieść o rewolucji w Berlinie tu i ówdzie poczęły zbierać się […]

Historia

Kalendarium historyczne: 3 maja 1791 – uchwalenie pierwszej, polskiej Konstytucji

Kalendarium historyczne: rocznica uchwalenia przez Sejm Wielki Ustawy Rządowej, nazwanej później Konstytucją 3 Maja.Wprowadzała ona monarchię dziedziczną. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się okolicznościom towarzyszącym temu wydarzeniu. Impulsem do reform Rzeczpospolitej była nie tylko początkowo sprzyjająca koniunktura międzynarodowa oraz sukces rewolucji francuskiej, ale też silne tendencje odśrodkowe. 2 grudnia 1789 roku miała miejsce tzw. czarna […]

Felietony Historia

Polskie miejsca pamięci w Danii

Polskie miejsca pamięci w Danii W okresie II wojny światowej na licznych frontach walk ginęli polscy żołnierze w boju o wolną i wymarzoną Ojczyznę. Ich groby na całym świecie świadczą, że w walce z nazizmem, tak często obecnie zarzuconym Polakom, byli gotowi oddać swoje życie. Szczecin był przed wojną niemieckim miastem portowym i ważnym dla […]