Wiadomości

Jest wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu posłanki Muchy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłance Joannie Musze (Polska 2050, wcześniej Platforma Obywatelska) – potwierdził portalowi tvp.info rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Łukasz Łapczyński. Chodzi o organizację koncertu Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2012 roku, kiedy Mucha pełniła funkcję ministra sportu.

Informację o decyzji prokuratury przekazał jako pierwszy „Magazyn śledczy Anity Gargas” TVP.

We wtorek na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie Prokurator Generalny wystąpił do marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłanki na Sejm RP Joanny Muchy.

„Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamierza przedstawić jej zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych w czasie, kiedy sprawowała funkcję Ministra Sportu i Turystyki. Rezultatem jej działań była utrata przez Skarb Państwa co najmniej 4,7 mln w związku z organizacją koncertu piosenkarki Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie” – informuje portal tvp.info Prokuratura Krajowa.

Według śledczych Mucha jako minister sportu zatwierdziła wypłatę na organizację koncertu ponad 5,9 mln zł z rezerwy celowej resortu, mimo że były to środki przeznaczone na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zadania związane z mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012.

„Podjęła taką decyzję, choć zgodnie z prawem środki z rezerwy celowej mogły być wydane wyłącznie na cel określony w rezerwie, a do kompetencji Ministra Sportu i Turystyki nie należało organizowanie koncertów muzyki rozrywkowej” – argumentuje prokuratura.

Mucha wyraziła też zgodę, by Narodowe Centrum Sportu użyczyło prywatnej firmie pomieszczenia i powierzchnię Stadionu Narodowego na potrzeby koncertu Madonny, mimo że Centrum nie mogło prowadzić działalności innej niż związana z mistrzostwami w piłce nożnej ani nie zarządzało Stadionem po Euro 2012.

Na prawną niedopuszczalność użyczenia stadionu przez Centrum zwracali uwagę dyrektorzy Biura Prawnego i Biura ds. Euro 2012 w Ministerstwie Sportu i Turystyki, „ale minister Mucha zignorowała ich zastrzeżenia” – zaznacza PK.

Z dowodów zgromadzonych w śledztwie wynika, że działania Muchy miały doprowadzić do wyrządzenia Skarbowi Państwa szkody w wysokości ponad 4,7 mln zł. Ta suma to różnica wydatków poniesionych na organizację koncertu i dochodów uzyskanych z niego przez budżet państwa.

„Na rażące nieprawidłowości związane z przeznaczeniem na koncert Madonny funduszy mających służyć upowszechnianiu sportu wśród dzieci i młodzieży zwróciła uwagę już w 2013 roku Najwyższa Izba Kontroli. Stwierdziła, że działania Ministerstwa Sportu i Turystyki przy organizacji koncertu były niegospodarne i niecelowe, a w ich wyniku Skarb Państwa poniósł szkodę majątkową w wielkich rozmiarach” – podkreśla Prokuratura Krajowa.

Wnioski kontrolerów NIK są zbieżne z ustaleniami śledztwa i wydaną na zlecenie prokuratury opinią biegłego z zakresu ekonomii i finansów.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!