Wiadomości

Jarosław Kaczyński pozwał Agorę, domagając się przeprosin za artykuły dot. Srebrnej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prezes PiS Jarosław Kaczyński domaga się od „Wyborczej” przeprosin i 30 tys. zł za ujawnienie zakulisowych negocjacji lidera PiS z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem. Zdaniem szefa rządzącej partii gazeta godzi w jego dobra osobiste – pisze we wtorek „Gazeta Wyborcza”.

„Nagranie rozmów z powodem [Jarosławem Kaczyńskim] bez zgody powoda należy uznać za działanie godzące w dobra osobiste powoda, jakimi jest swoboda wypowiedzi i wolność oraz tajemnica komunikowania się. Z okoliczności niezbicie wynika, że dziennikarze wiedzieli o w/w okolicznościach, tj. braku zgody powoda na nagrania” – czytamy w pozwie mecenasa Bogusława Kosmusa, pełnomocnika prezesa PiS, przytoczonym przez „Wyborczą”.

Pozew liczy 31 stron i dotyczy publikacji na temat „taśm Kaczyńskiego”, które ukazały się od 29 do 31 stycznia 2019 r. w wydaniu papierowym, w serwisie Wyborcza.pl i na portalu Gazeta.pl. Pozwanym jest oficjalnie Agora jako wydawca tych mediów. Prezes PiS chce przeprosin, bo jego zdaniem w tekstach zostały „zaprezentowane bezprawne stwierdzenia”, że „popełnił, względnie mógł popełnić przestępstwa: płatnej protekcji, przekroczenia uprawnień posła, oszustwa”. Domaga się też, by „GW” oświadczyła, iż „brak było podstaw do sformułowania takich twierdzeń i sugestii” oraz że „ubolewa”, że „w wyniku nielegalnych działań naruszono dobre imię Pana Jarosława Kaczyńskiego”.

Jak pisze „GW”, drugie przeprosiny mają dotyczyć samego „upublicznienia w szeregu materiałów prasowych przebiegu rozmów z udziałem Jarosława Kaczyńskiego utrwalonych bez Jego wiedzy i zgody”. Redakcja ma również wyrazić ubolewanie za to, że „dziennikarze dopuścili się nielegalnego pogwałcenia dobra osobistego Pana Jarosława Kaczyńskiego w postaci swobody komunikowania się”. Oprócz przeprosin szef rządzącej partii chce 30 tys. zł na rzecz schroniska dla zwierząt w Celestynowie.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!