Wiadomości

Japończycy chcą odzyskania od Rosji czterech wysp, a nie dwóch

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W nawiązaniu do przeprowadzonych rozmów szefów resortów spraw zagranicznych Japonii i Rosji w sprawie zawarcia traktatu pokojowego między tymi krajami, telewizja publiczna Japonii NHK zadała pytanie mieszkańcom kraju o stosunek do przekazania Japonii przez Rosję władzy nad Wyspami Kurylskimi.

Jak wynika z opublikowanych danych, 38% ankietowanych uważa, że Japonia powinna domagać się od Rosji równoczesnego przekazania wszystkich „Terytoriów Północnych”, to jest czterech wysp Archipelagu Kurylskiego: Kunaszyr, Iturup, Szykotan i Habomai. Taka też liczba respondentów (38%) opowiedziało się za przekazaniem przez Rosję Wysp Kurylskich Japonii etapami. Według nich Rosja powinna najpierw przekazać Szykotan i Habomai, a następnie Kunaszyr i Iturup. Zaledwie 10% pytanych uznało za zasadne przekazanie Japonii tylko dwóch wysp: Szykotan i Habomai. Tak postawione pytania, kwestia zawarcia traktatu pokojowego bez przekazania jakichkolwiek wysp w Japonii w ogóle nie jest brana pod uwagę.

Równocześnie 30% respondentów opowiada się za jak najszybszym zawarciem traktatu pokojowego z Rosją, 28% uznało, że ze sprawą tą nie należy się spieszyć, a 31% nie miało w tej kwestii wyrobionego zdania.

/topwar.ru/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!