Felietony

Jakimi wartościami kierowali się Ci, którzy w nieustającej walce szli do wolnej i suwerennej Polski?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Każdy człowiek kieruje się zbiorem wybranych przez siebie zasad moralnych, które kształtują jego obraz świata i pozwalają stworzyć hierarchię wartości, jakimi się posługuje w czasie swojego życia. Nie inaczej było w latach zaborów, kiedy polskie społeczeństwo żyjące wiarą w odrodzenie Polski wytyczało sobie zasady, którymi kierowało się na drodze do wolnej Ojczyzny.

Nasi przodkowie zdawali sobie sprawę o wiele lepiej niż my obecnie z wartości rozwoju własnej rodzimej gospodarki. W 1909 roku w „Przeglądzie Mleczarskim” ukazało się „Dziesięciorgo przykazań dla usunięcia nędzy”. Pomimo ponad 100 lat od publikacji, tekst ten jest nadal aktualny, a nawet można stwierdzić, że na aktualności zyskał. Oto jego treść:

1. Nie będziesz chwalił i nabywał wyrobów obcych, a ganił wyrobu swojskiego, zwłaszcza, gdy go nie znasz wcale.
2. Otocz się w domu wyrobami przemysłu swojskiego, a wyrzekaj się szychu i blichtru narzuconego przez obcych.
3. Kochaj wszystko, co pochodzi z kraju, wszystko, co się wśród ciężkich warunków wytwarza, nie szydź, lecz pomagaj w pracy.
4. Nie zabijaj szczerej chęci i usiłowań gorętszych od ciebie, lecz o ile cię stać, dopomóż zwycięstwu wspólnej dobrej sprawy.
5. Nie wprowadzaj w błąd swch bliźnich, gdy domagają się wyrobów swojskich, mówiąc że nie istnieją.
6. Nie kradnij opinii wyrobom swojskim, krytykując je z bezpodstawną złośliwością.
7. Nie wyzyskuj wielkich haseł dla osobistego zysku i nie kładź na towarach obcych: „wyrób swojski”.
8. Nie żądaj cen wygórowanych za wyrób swojski, bo szkodząc sprawie, zaprzepaścisz własny trud.
9. Nie wyzyskuj ani producentów, ani konsumentów, nabywaj i reklamuj wyroby swojskie, a przysłużysz się i sobie i ojczyźnie.
10. Pamiętaj przed każdym zakupem o „przemyśle swojskim”, który wywieść ma z nędzy i ekonomicznej niewoli.

Zawirowania polityczne 1914 roku, które ostatecznie doprowadziły do odrodzenia państwa polskiego były możliwe dzięki tym nieznanym nam z imienia i nazwiska bohaterom walczącym na różnorakich frontach z bronią w ręku przeciw wrogom Polski. Ich tradycje i zasady kultywowane były w polskim społeczeństwie przygotowując je na największą hekatombę, jakiej doświadczył nasz naród w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, gdy Polacy zostali sprzedani przez swoich alianckich sojuszników na czele ze Stanami Zjednoczonymi Związkowi Sowieckiemu. Warto w tym miejscu jednak zastanowić się jakimi wartościami kierowali się Ci, którzy w nieustającej walce szli do wolnej i suwerennej Polski. Najlepszą odpowiedź znaleźć można w tekstach drukowanych, będących lekturą tych osób.

W jednej z publikacji, kalendarzyku Żołnierza Polskiego na środkowym wschodzie na rok 1942 zamieszczony został Dekalog Polaka. Specjalnie dla Państwa przedstawiamy całą treść wspomnianego dekalogu, która wyryta była głęboko w sercu zwycięzcy spod Monte Cassino, Bolonii i Ankony.

Dekalog Polaka

„…. Jam jest Polska, Ojczyzna Twoja,
Ziemia Ojców, z której wzrosłeś.
Wszystko, czym jesteś, po Bogu –
Mnie zawdzięczasz.
1. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie.
2. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej kariery, chwały, albo nagrody.
3.Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie.
4. Czcij Polskę, Ojczyznę Twoją, jak matkę rodzoną.
5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach Twoich.
6. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być Polakiem.
7. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego.
8. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem.
9. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę.
10. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając jej wielkość i jej zasługi, jej dorobek i majestat.
„Będziesz miłował Polskę, pierwszą po Bogu miłością.
Będziesz ją miłował więcej, niż samego siebie”.

W tym roku przed nami kolejne wybory, które mogą okazać się decydujące w związku z przyszłością naszej Ojczyzny. Być może skutki powziętych decyzji nie dosięgną beźpośrednio nas, może nasze decyzje zaważą na losie naszych dzieci i wnuków. Warto więc uświadomić sobie, że nasze pokolenie nie jest wyjątkowe w dziejach naszej Ojczyzny. Poprzedziły nas tysiące osób, które często wbrew egoistycznym wymogom wybierały dobro Polski ponad osobiste profity. Historia uczy nas, że wielkie jednostki są tylko zarzewiem rzuconym na stos gotowych do poświęcenia osób wyrosłych ze świadomością, że są cześcią wielkiego organizmu zwanego narodem.

Krzysztof Żabierek

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!