Świat Wiadomości

Izraelski parlament odrzucił projekt ustawy dot. równości Żydów i Arabów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Izraelski parlament, Kneset, odrzucił projekt ustawy przedstawiony przez Yousefa Jabareena w imieniu arabskiej Wspólnej Listy, której celem jest zapewnienie pełnej równości wszystkich obywateli Izraela, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego lub wyznania – poinformował w piątek Middle East Monitor.

Jak poinformował w piątek Middle East Monitor, izraelski parlament odrzucił zaproponowany przez Yousefa Jabareena ze Wspólnej Listy projekt ustawy, który miał zapewnić pewną równość wszystkich obywatelom Izraela, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego lub wyznania.

Jabareen przedstawił swój projekt przed 20. rocznicą Aqsa Intifada, która stała się kamieniem węgielnym zbiorowej świadomości arabskich obywateli Izraela, którzy stanowią 20% populacji. Według arabskich politów ludność cierpi z powodu instytucjonalnej dyskryminacji, wykluczenia i wrogości.

Mimo że ustawa podkreślająca potrzebę zapewnienia praw człowieka i demokracji wszystkim obywatelom w państwie izraelskim została ona odrzucona przez większość rządzącej koalicji i partii opozycyjnych.

„Proponuję państwu przede wszystkim traktat pokojowy między państwem a jego arabskimi obywatelami, zanim zajmiemy się tym, co jest poza jego granicami” – powiedział Jabareen w Knesecie. „Pokój z obywatelami arabskimi zostanie osiągnięty, gdy państwo zapewni im równy status w ich domu”.

W tekście projektu podkreślono, że zasady demokratyczne powinny obowiązywać wszystkich obywateli w państwie: „Izrael jest państwem demokratycznym, które gwarantuje równe prawa, oparte na zasadach godności ludzkiej, wolności i równości, w duchu Deklaracji Praw Człowieka ONZ”, zapewniając jednocześnie, że „państwo zapewnia równą i prawną ochronę wszystkim obywatelom oraz w pełni gwarantuje narodową, kulturową, językową i religijną specyfikę zarówno Arabom jak i Żydom”. Podkreślono, że arabski i hebrajski są oficjalnymi językami państwa i oba powinny mieć równy status na wszystkich stanowiskach i miejscach pracy władz ustawodawczych, wykonawczych i sądowych”.

Parlamentarzyści odrzucili projekt ustawy.

Co wy na to?

Źródło: kresy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!