Wiadomości

IPN tworzy rejestr grobów weteranów i osób zasłużonych dla Polski, przewidziano dofinansowanie na ich utrzymanie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

IPN tworzy rejestr grobów weteranów i osób zasłużonych dla Polski. Osoby i instytucje, które opiekują się takimi grobami, mogą uzyskać dofinansowanie. Wnioski należy kierować do IPN – pisze dzisiejszy „Nasz Dziennik”.

Od początku roku obowiązuje ustawa o grobach i weteranach walk o wolność i niepodległość. Z urzędu do remontu nagrobków weteranów i ich utrzymania uprawniony jest IPN, ale różne organizacje, osoby prywatne czy parafie mogą występować do instytutu o przyznanie dotacji na takie działania. Dotacja taka może być udzielona w wysokości 80. proc. koniecznych nakładów. Osoby sprawujące opiekę nad konkretnymi grobami weteranów mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na pokrycie całości lub części kosztów opieki. Ustawa zabezpiecza na ten cel 5 mln zł rocznie – przypomina „Nasz Dziennik”.

Jednak aby państwo mogło zająć się grobami weteranów, muszą być one najpierw wpisane do specjalnego rejestru.

„Kolejność jest narzucona przez ustawę. Najpierw wprowadzanie do ewidencji, a potem dopiero, w oparciu o to, ubieganie się o jakieś świadczenia” – powiedział „Naszemu Dziennikowi” Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

„Wprowadzenie do ewidencji może nastąpić po weryfikacji zgłoszenia, co niestety jest dość czasochłonne i pracochłonne. Staramy się wnikliwie sprawdzać życiorysy zgłaszanych nam osób. W tej chwili kilkadziesiąt takich wniosków jest w trakcie analizy” – dodał.

Wnioski o wpisanie grobu do rejestru, wraz z uzasadnieniem zawierającym wskazanie walk o niepodległość, mogą zgłaszać członkowie rodziny, różnego rodzaju organizacje czy stowarzyszenia, a także parafie. Jeśli chodzi o groby poza granicami Polski, powinien o to wystąpić konsul – dodaje „Nasz Dziennik”.

/Radio Maryja/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!