Felietony

Inauguracja Instytutu im. Romana Rybarskiego – nowe otwarcie!

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W czwartek 03.08.2017 r. o godzinie 18:00 miała miejsce oficjalna inauguracja Instytutu im. Romana Rybarskiego, która odbyła się w centrum konferencyjnym „Dwór Jabłonka”, położonym w malowniczej miejscowości województwa podkarpackiego.

Data nieprzypadkowa, ponieważ w tym dniu wypadła okrągła 130 rocznica urodzin naszego patrona profesora Romana Rybarskiego – ekonomisty oraz zwolennika gospodarki rynkowej, jednego z najwybitniejszych polityków obozu narodowego w II RP.

Instytut funkcjonuje jako think-tank działający przy stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Rolników „Swojak”. Jest niezależnym i nienastawionym na zysk ośrodkiem edukacyjnym, odwołującym się do tradycji krakowskiej szkoły ekonomicznej XX w. Misją instytutu jest szerzenie wiedzy w społeczeństwie na tematy związane z szeroko pojętą ekonomią, badanie gospodarki rynkowej oraz działanie na rzecz wolnego rynku opartego na trzech filarach: wolności, własności i sprawiedliwości. Prowadzone są badania w zakresie zasadniczych problemów przed jakimi postawiona jest Polska i Polacy: zapaść demograficzna, kryzys instytucjonalny rodziny, edukacja, nauka, gospodarka, ordynacja podatkowa, zmiana konstytucji, systemy ubezpieczeń zdrowotnych oraz emerytalnych i reforma samorządowa. Zespół ekspercki skupia nie tylko teoretyków, ale i praktyków różnych dziedzin.

W wydarzeniu brali udział eksperci instytutu, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Między innymi: Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, Wolni Obywatele, Stowarzyszenie Koliber, Stowarzyszenie Brzozowski Ruch Konserwatywny, Sanocki Nurt Konserwatywny, Idea Carpathia, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” oraz Endecja.

Całe wydarzenie było moderowane przez Pana Artura Szczepka – rzecznika prasowego Instytutu im. Romana Rybarskiego. Pan Artur przedstawił nam krótką charakterystykę instytutu oraz omówił planowane inicjatywy, które zostaną zrealizowane niebawem. Następnie głos zabrał Pan Karol Skorek – prezes stowarzyszenia Przedsiębiorców i Pracodawców „Swojak”, który omówił szerokiemu gremium czym jest patriotyzm konsumencki oraz na czym polega akcja społeczna „ Swój do swego po swoje”. Swój wywód na temat patriotyzmu konsumenckiego w ramach idei wolnościowej miał Pan Jacek Janas – prezes stowarzyszenia Brzozowski Ruch Konserwatywny. Kolejnym prelegentem był Pan dr Marcin Chmielowski – przedstawiciel Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości. Pan dr opowiedział zgromadzonym o krakowskiej szkole ekonomicznej oraz krótko scharakteryzował ważne postacie tejże szkoły, a mianowicie postaci profesorów Adama Heydla, Ferdynanda Zweiga i Adama Krzyżanowskiego. W temacie racjonalnej polityki surowcowej swój wykład wygłosił Pan dr Tomasz Nałęcz – jeden z ekspertów Instytutu im. Romana Rybarskiego, a na koniec sylwetkę profesora Romana Rybarskiego uczestnikom inauguracji przedstawił w formie referatu Pan dr Mariusz Patey.
Spotkanie przebiegało bardzo sprawnie. W wielkim święcie dla organizatorów,
jakim zapewne była inauguracja nie zabrakło pytań oraz dyskusji.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!