Wiadomości

Ile Borsuków może rocznie dostarczać PGZ Siłom Zbrojnym RP?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

„Ja jestem zachwycony krajowym bojowym wozem piechoty, który powstaje w Polsce, ale możliwości produkcji tego wozu są ograniczone, w stosunku do potrzeb jakie ma Wojsko Polskie. Moim zadaniem jako ministra obrony narodowej jest jak najszybsze wyposażenie Wojska Polskiego w tą właśnie broń” – mówił podczas wizyty w Korei Południowej szef MON Mariusz Błaszczak, sygnalizując, iż prowadzone są rozmowy w sprawie zakupu bojowych wozów piechoty w tym kraju.

Wywołało to falę komentarzy, bowiem lada moment ruszy produkcja naszych krajowych bojowych wozów piechoty, mianowicie Borsuków. Skąd więc ta nagła potrzeba szukania także innych źródeł dostaw tego sprzętu? W odpowiedzi na pytanie Defence24 Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała, że jest w stanie w stanie dostarczać “przynajmniej batalion” Nowych Pływających Bojowych Wozów Piechoty (NBPWP) Borsuk, zaś w kolejnych latach wolumen ten może być “przynajmniej podwojony w zależności od potrzeb sygnalizowanych nam przez Siły Zbrojne”. Dokładniejszych informacji PGZ nie może podać ze względu za tajemnice handlową, jednak można wnioskować, że zadeklarowane tu zdolności produkcyjne to co najmniej 54 wozy w pierwszym roku i 108 w drugim. 54 wozy to bowiem etat polskiego batalionu zmechanizowanego.

“Określenie (mocy- przyp. Defence24) dla produkcji nowego wyrobu wymaga zdefiniowania pewnych założeń, następnie ich parametryzacji oraz dostosowania m.in. do posiadanej obecnie infrastruktury, realizowanych kontraktów oraz planowanych inwestycji. Nie bez znaczenia jest również możliwość pozyskania komponentów oraz tempo, w jakim nowe wyroby mogą być odbierane i wdrażane w środowisku docelowym.”

“Biorąc pod uwagę te czynniki, określenie w sposób definitywny liczby wozów, jakie mogłyby być produkowane w oderwaniu od założeń oraz otoczenia może być obarczone znacznym błędem. Z tego właśnie powodu zaawansowane systemy uzbrojenia pozyskiwane są w drodze kontraktów wieloletnich, poprzedzonych analizami zarówno po stronie zamawiającego jak i producenta, które pozwalają zbliżyć możliwości i oczekiwania obydwu stron. W ramach tych analiz uwzględnia się również bieżącą produkcję innych wyrobów a także czynniki mające wpływ na jej tempo. Jest to szczególnie istotne w przypadku zabezpieczenia finansowania kontraktów, które, biorąc uwagę skalę umów tego typu, wymagają znacznego zaangażowania wszystkich stron umowy” – informuje PGZ.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!