Gospodarka Wiadomości

Idea Bank zanotował na koniec 2018 roku prawie 2 mld zł straty

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Idea Bank zanotował na koniec 2018 roku skonsolidowaną stratę netto w wysokości 1,892 mld zł, na którą złożyły się głównie czynniki jednorazowe, w tym odpisy i rezerwy – poinformował bank w komunikacie. Potencjalni inwestorzy prowadzą due diligence banku.

Wśród zdarzeń jednorazowych Idea Bank wymienia odpisy dotyczące wyceny wartości firm Tax Care i Idea Money (553 mln zł), zmiany w obszarze modeli szacowania strat oczekiwanych (407 mln zł), utworzenie odpisu aktualizującego z tytułu odroczonego podatku dochodowego (399 mln zł) oraz zawiązanie rezerw wynikających z wcześniej sprzedawanych produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych (358 mln zł).

Łączna kwota rezerw i odpisów obciąży wynik finansowy brutto i kapitały Idea Banku w kwocie odpowiednio około 1.457 mln zł (po pomniejszeniu o pozycje o dodatnim wpływie) w ujęciu skonsolidowanym oraz około 1.447 mln zł w ujęciu jednostkowym (po pomniejszeniu o pozycje o dodatnim wpływie).

Zarząd banku w konsekwencji dokonanych rezerw i odpisów w dniu 18 marca 2019 r. skierował do Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawiadomienia o wystąpieniu niebezpieczeństwa naruszenia łącznego współczynnika kapitałowego.

Szacowany na 31 grudnia 2018 roku obliczony na 24 kwietnia 2019 roku łączny współczynnik kapitałowy banku na poziomie skonsolidowanym wynosi 2,74 proc., współczynnik Tier 1 na poziomie skonsolidowanym wynosi 1,34 proc., współczynnik TCR na poziomie jednostkowym wynosi 4,08 proc., natomiast współczynnik Tier 1 na poziomie jednostkowym wynosi 2,67 proc.

Bank otrzymał od KNF pismo zawierające zalecenie, zgodnie z którym został zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań polegających na zwiększeniu funduszy własnych banku poprzez podwyższenie kapitału zakładowego do poziomu gwarantującego osiągnięcie i utrzymanie wskaźników kapitałowych, w drodze objęcia akcji nowej emisji, w terminie do 26 kwietnia 2019 roku.

Prezes Idea Banku Jerzy Pruski ocenia, że w obliczu poniesionych strat głównym celem strategicznym jest wzmocnienie współczynników kapitałowych oraz poprawa rentowności.

– Prowadzone działania są nakierowane na uzyskanie wsparcia kapitałowego od inwestora i ewentualną fuzję z GNB. Rozważamy również poszukiwanie inwestora dla banku działającego samodzielnie – powiedział prezes Pruski, cytowany w komunikacie.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!