Wiadomości

Hiszpański sąd uzależnia wydanie Polsce poszukiwanego przestępcy od odpowiedzi na pytania o sytuację polskich sędziów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Totalna paranoja – hiszpański sąd wysłał do Sądu Okręgowego w Rzeszowie pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na cztery pytania dotyczące sytuacji polskich sędziów. Od odpowiedzi uzależnia decyzję o wydaniu Polsce poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania obywatela Hiszpanii – podało rmf24.pl.

„Zgodnie z wyrokiem TSUE wydanym dnia 25 lipca zobowiązani jesteśmy do wystąpienia do Organu Sądowego wydającego nakaz o przekazanie informacji uzupełniającej w celu zagwarantowania niezawisłości i bezstronności sądu, stosownie do zasad ustanowionych w art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej” – czytamy w piśmie wysłanym przez hiszpański Centralny Sąd Śledczy.

Hiszpański sąd prosi Sąd Okręgowy w Rzeszowie o odpowiedź na pytania w terminie nieprzekraczającym 10 dni.

„– Czy, po pierwsze, organ sądowy wypełnia swoje zadania w pełni autonomicznie, bez podległości w ramach hierarchii służbowej, podporządkowania komukolwiek, w sposób wolny od nakazów czy wytycznych z jakiegokolwiek źródła oraz korzystając z ochrony przed ingerencją i naciskami z zewnątrz, które mogą zagrozić niezależności osądu jego członków i wpływać na ich rozstrzygnięcia?

– Czy, po drugie, określona jest w systemie prawnym nieusuwalność osób, którym powierzono zadanie sądzenia?

– Czy, po trzecie, istnieją zasady co do składu organu, powoływania jego członków okresu trwania ich kadencji oraz powodów ich wyłączania, wykluczania lub odwołania?

– I na koniec – czy system środków dyscyplinarnych dla osób, którym powierzono zadanie sądzenia, przewiduje niezbędne gwarancje w celu uniknięcia ryzyka wykorzystania tego systemu do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych. Konkretnie należy wskazać, czy normy określające zachowania stanowiące przewinienia dyscyplinarne i konkretnie stosowane kary przewidują interwencję niezależnego organu, zgodnie z procedurą w pełni gwarantującą prawa zatwierdzone w art. 47 i 48 Karty, w tym prawo do obrony, oraz czy przewidują możliwość zaskarżenia orzeczeń organów dyscyplinarnych?”.

Madrycki sąd zapewnia, że „po otrzymaniu zaktualizowanej informacji zostanie wydane stosowne postanowienie (w sprawie wydania Polsce poszukiwanego listem gończym – red.)”.

Pismo jest efektem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 lipca, w którym orzekł, że sąd musi wstrzymać się z wydaniem poszukiwanego listem gończym innemu krajowi, „jeśli uzna, że dana osoba mogłaby zostać narażona na ryzyko naruszenia prawa podstawowego do niezawisłego sądu, a tym samym istotnej treści prawa podstawowego do rzetelnego procesu sądowego, ze względu na nieprawidłowości mogące mieć wpływ na niezawisłość władzy sądowniczej w wydającym nakaz państwie członkowskim”.

W marcu sąd w Irlandii – rozpatrujący sprawę ekstradycji Polaka Artura C., poszukiwanego przez polską prokuraturę w związku z zarzutami dotyczącymi przemytu narkotyków – zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu o opinię w trybie pilnym na temat tego, czy Polak będzie sądzony w swoim kraju w uczciwym procesie.

Sąd wskazywał na obawy co do praworządności w Polsce w związku z uruchomieniem wobec niej przez Komisję Europejską procedury z art. 7 traktatu unijnego.

/TVP Info, RMF FM/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!