Wiadomości

Historyczne zbiorniki w Nadleśnictwie Międzylesie zgromadzą wodę

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kolejny przykład przeciwdziałania suszy i powodzi. We wrocławskim Nadleśnictwie Międzylesie, w ramach programu retencji, powstał zbiornik suchy – typu szczelinowego. Taka budowla to kilka obiektów na raz: zbiornik retencjonujący nadmiar wody, przepust szczelinowy i przepławka w jednym. Funkcja okazjonalnego magazynowania wody ma również znaczenie przeciwpowodziowe.

Zbiornik w Nadleśnictwie Międzylesie usytuowany jest na potoku, ma jednak charakter otwarty. Co to znaczy? Zachowuje możliwość migracji ryb i innych organizmów wodnych wzdłuż cieku, czyli tzw. ciągłość biologiczną.

Przy niskim, „normalnym” stanie, woda nie piętrzy się i swobodnie przez niego przepływa. Kiedy poziom wody podnosi się (roztopy, ulewne deszcze), zaczyna się właściwe piętrzenie szerszą szczeliną i częściowe wypełnienie zbiornika.

Przy naprawdę wysokim stanie wody zalewa ona górny poziom najszerszej szczeliny, a w rezultacie następuje maksymalne spiętrzenie i zalanie zbiornika. Efektem jest opóźnienie w czasie odpływu wody i spłaszczanie fali powodziowej, która może zbierać się w dolinie.

W każdym przypadku przez szczelinę przepływa woda, oczywiście proporcjonalnie do przepustowości konkretnej szerokości szczeliny.

Zbiornik z Międzylesia, podobnie jak poldery zalewowe w Nadleśnictwie Henryków, jest obiektem historycznym, zaadaptowanym przez LP do pełnienia nowych funkcji. Został wybudowany w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Pierwotnie służył do spławiania drewna, czyli jego transportu z wyższych partii gór. Choć ta metoda transportu drewna przeszła już do historii, w górach wciąż możemy spotkać pozostałości takich obiektów.

/lasy.gov.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!