Wiadomości

Hanna Gronkiewcz-Waltz ośmieszona przez Naczelny Sąd Administracyjny

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wnioski o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy a tzw. Komisją ds. reprywatyzacji. Stwierdził niezbicie, że do żadnego sporu kompetencyjnego nie doszło – informuje portal wpolityce.pl.

– Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że kompetencje obu organów są w istocie zbliżone, chociaż nie tożsame. Natomiast warunkiem zaistnienia sporu kompetencyjnego jest zarówno materialno prawna, jak też procesowa tożsamość sprawy – czytamy w uzasadnieniu.

Po analizie wniosków NSA doszedł do konkluzji, że wskazywana w nich sytuacja dotyczy dwóch różnych postępowań prowadzonych w ramach odrębnych kompetencji przypisanych przez ustawodawcę dwóm różnym organom, a zatem nie odnosi się do tej samej sprawy w znaczeniu procesowym.

„Stąd też nie ma podstaw do kwalifikowania takiej sytuacji jako sporu kompetencyjnego w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.), co czyni niezasadnym wnioski Prezydenta m.st. Warszawy” – czytamy w uzasadnieniu.

Dzisiejsze postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego oddają wnioski Prezydenta Warszawy o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem a Komisją ds. usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicach: Twardej 8 (sygn. akt I OW 178/17), Twardej 10 (sygn. akt I OW 179/17) i Chmielnej 70 (sygn. akt I OW 191/17 oraz I OW 192/17).

– Zdaniem sądu nie było w tej sprawie sporu. Sąd nie wypowiadał się na temat decyzji , bo te są przedmiotem zaskarżenia. Sąd nie zajmuje się także kontaktami organów administracji państwowej i samorządowej. (…). Prezydent prowadząc postępowania wznowieniowe, opiera się na Kodeksie Postępowania Administracyjnego, a komisja działa na podstawie KPA oraz ustawy – tłumaczyła rzecznik Naczelnego Sądu Administracyjnego sędzia Małgorzata Jaśkowska.

/wpolityce.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!