Wiadomości

Hanna Chrzanowska ogłoszona błogosławioną

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Hanna Chrzanowska, współpracownica kardynała Karola Wojtyły i prekursorka pielęgniarstwa społecznego w Polsce, została beatyfikowana. W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyła się uroczysta msza święta beatyfikacyjna, byłej krakowskiej pielęgniarki.

Nabożeństwu przewodniczył prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato. Odczytał on list apostolski papieża Franciszka wynoszący beatyfikowaną na ołtarze. Papież napisał w nim, że spełniając życzenie metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego, jak również wielu innych biskupów i wiernych, za radą kongregacji spraw kanonizacyjnych, swoją władzą apostolską zezwala, aby odtąd Hannie Chrzanowskiej przysługiwał tytuł błogosławionej.

Uzasadniając swoją decyzję papież napisał o Hannie Chrzanowskiej jako o osobie „świeckiej, która kierując się miłością Jezusa dobrego samarytanina poświęciła się cierpiącym na ciele i duchu gorliwie im pomagając”. Ojciec Święty zarządził, aby jej święto obchodzono corocznie dnia 28 kwietnia, w miejscach i sposób określony przez prawo kościelne.

– Kościół świętuje kreatywność miłosierdzia, który na wzór Jezusa Dobrego Samarytanina szeroko otwiera swoje ramiona, aby przyjąć, otoczyć opieką i troską chorych, cierpiących i słabych – powiedział kard. Amato. Przywołując biografię nowej błogosławionej, podkreślał, że po nawróceniu w 1932 roku filantropijna działalność Hanny stała się „prawdziwym i właściwym apostolstwem chrześcijańskim, apostolstwem zbawczej obecności krzyża Jezusa Chrystusa w życiu osób chorych”. – Hanna była latarnią światła w ciemności ludzkiego bólu – podkreślił.

Odczytano również list od premiera Mateusza Morawieckiego. „Świadectwo życia Hanny Chrzanowskiej pozostaje wzorem naszych czasów. Jest dla nas zobowiązaniem do budowania świata opartego na zasadach poszanowania godności człowieka i sprawiedliwości społecznej” – podkreślił szef rządu.

Podczas mszy został odsłonięty obraz z jej podobizną. Liturgia jest sprawowana po łacinie z elementami polskimi. W uroczystości w bazylice uczestniczyło około dwóch tysięcy wiernych – biskupi, kapłani, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kilkudziesięciu krewnych Hanny Chrzanowskiej, w tym jej chrześniak, pielęgniarki, położne i lekarze oraz około 300 osób chorych i niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Pozostali wierni przybyli na uroczystość zgromadzili się na błoniach przed świątynią.

Hanna Chrzanowska wyznaczyła standardy nowoczesnej opieki nad chorymi, zapewniając im nie tylko pomoc medyczną i pielęgniarską, lecz także duchową. Dbała o potrzeby podopiecznych oraz ich bliskich, organizując między innymi wyjazdy odpoczynkowe połączone z rekolekcjami, wspierając rozwój intelektualny czy kulturalny pacjentów.

Jest uważana za pionierkę domowych hospicjów w naszym kraju. Wraz z kardynałem Wojtyłą utworzyła tzw. pielęgniarstwo parafialne, angażując do pomocy wolontariuszy, w tym kleryków seminariów duchownych.

Zajmowała się również pracą pedagogiczną, była autorką książek, w tym podręcznika „Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej”. Jako osoba głęboko wierząca, opracowała „Rachunek sumienia pielęgniarki”. Zmarła na chorobę nowotworową, 29 kwietnia 1973 roku.

Przekonanie o świętości Hanny Chrzanowskiej kardynał Karol Wojtyła wyraził już podczas jej pogrzebu. Mówił, że była „sumieniem polskiego pielęgniarstwa” i „wzorem, jak służyć Chrystusowi w bliźnich”.

Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1998 roku, zaś w 2002 roku zakończył się etap diecezjalny. Dekret heroiczności cnót Hanny Chrzanowskiej został ogłoszony 30 września 2015 roku, a 7 lipca ubiegłego roku papież Franciszek podpisał dekret beatyfikacyjny. Za cud dokonany za wstawiennictwem Hanny Chrzanowskiej uznano uzdrowienie w 2001 roku, po rozległym wylewie krwi do mózgu, Zofii Szlendak-Cholewińskiej.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!