Wiadomości

Haniebne oświadczenie Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk chętnie zabiera głos w toczących się w Polsce sporach politycznych, nawet nie próbując udawać, iż kieruje się tu obiektywizmem. Tym razem postanowił stanąć murem za znanymi głównie z plucia jadem na Polskę i Polaków autorami książki „Dalej jest noc”, którym poważni historycy zarzucają liczne kłamstwa i manipulacje. Oto treść wydanego przezeń oświadczenia:

W związku z toczącym się procesem sądowym, gdzie pozwanymi są redaktorzy i współautorzy pracy zbiorowej „Dalej jest noc”, profesor Barbara Engelking i profesor Jan Grabowski, oświadczamy, że niezmiernie wysoko cenimy dorobek badawczy zespołu Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, w ramach którego powstała przywołana książka. Rezultaty badań prowadzonych w Centrum należą niezmiennie do bardzo ważnych osiągnięć całego Instytutu.

Publikacja ta, podobnie, jak wszystkie prace Centrum, jest rezultatem zastosowania metod naukowych do zbierania danych, ich weryfikacji i analizy. Centrum, utworzone i kierowane od początku przez profesor Barbarę Engelking, prowadzi pionierskie badania, niezmiernie ważne dla polskiej i światowej humanistyki. O ich wadze świadczy zarówno dorobek całego Zespołu Centrum, jak i szczególnie dorobek profesor Barbary Engelking. Ocena ta w najwyższym stopniu dotyczy też pracy „Dalej jest noc”, która jest dziełem fundamentalnym dla zrozumienia tragedii Holocaustu.

Badacze Centrum otwarci są na wszelkie dyskusje naukowe, uczestniczą w wielu z nich, dbając o ich przebieg zgodny ze standardami debaty akademickiej, takimi jak seminaria i recenzje naukowe. I są to naszym zdaniem właściwe formy dyskusji naukowej. Natomiast uruchomienie w tej sprawie procedury sądowej budzi bardzo poważne obawy dotyczące ograniczania wolności badań naukowych.

Podpisano:
Przewodniczący Rady Naukowej IFiS PAN prof. dr hab Józef Niżnik
p.o. dyrektora IFiS PAN prof. dr hab. Andrzej Rychard

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!