Wiadomości

Grupa kapitałowa “Agora” ze 130 mln zł straty netto za 2020 rok

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W ub.r. grupa kapitałowa Agora zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 33 proc. do 836,4 mln zł, a jej wynik netto poszedł w dół z 6 mln zł zysku do 130,24 mln zł straty. W epidemii najmocniej ucierpiały kina Helios i zajmująca się outdoorem grupa AMS – informuje Wirtualne Media.

Przychody sprzedażowe grupy Agora zmalały z 1,25 mld zł w 2019 roku do 836,46 mln zł w ub.r. Tylko w czwartym kwartale ub.r. zmniejszyły się o 40,7 proc. do 224,4 mln zł.

– Pandemia COVID-19 boleśnie uderzyła w dwa największe źródła wpływów Agory: reklamę i kina. Nasze biznesy oparte na przychodach z reklamy, szczególnie segment reklamy zewnętrznej, musiały się zmierzyć z drastycznym spadkiem wydatków na kampanie promocyjne, a kina – z krótką przerwą na lato – od roku są zamknięte. W efekcie nasze przychody spadły o ponad 400 mln zł – skomentował prezes Agory Bartosz Hojka w liście do akcjonariuszy.

W ub.r. zmalały wszystkie kategorie wpływów Agory. Największe spadki zanotowały kina Helios – przychody z biletów poszły w dół z 258 do 84,6 mln zł, a z przekąsek i napojów – ze 111 do 37,2 mln zł. Łączne przychody reklamowe Agory (w internecie, prasie, kinach, radiu i na outdoorze) zmniejszyły się o 22 proc. do 452,2 mln zł. Najmniej straciła sprzedaż prasy (głównie „Gazety Wyborczej”), książek i płyt CD/DVD – zmalała o 3,9 proc. do 133,8 mln zł.

Grupa Agora znacząco ograniczyła wydatki operacyjne – w całym ub.r. o 22,6 proc. do 948,2 mln zł. Nakłady na reprezentację i reklamę zmalały o 47,5 proc. do 40,7 mln zł, na zużycie materiałów i energii – o 32,5 proc. do 95,5 mln zł, na usługi obce – o 26,9 proc. do 333,5 mln zł, a na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze – o 21,4 proc. do 265,1 mln zł.

W samym czwartym kwartale firma zmniejszyła koszty operacyjne o 26,7 proc. do 258,9 mln zł. Mocno pogorszyły się wyniki rentowności grupy Agora. W skali całorocznej zysk EBITDA zmalał ze 190,2 do 89,2 mln zł, wynik operacyjny poszedł w dół z 24,7 mln zł zysku do 111,7 mln zł straty, a wynik netto – z 6 mln zł zysku do 130,2 mln zł straty.

Czytaj więcej na:
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/agora-ze-130-mln-zl-straty-wplywy-33-proc-w-dol

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!