Wiadomości

Grecja domaga się od Niemiec 290 mld euro w ramach reparacji wojennych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Parlament Grecji zdecydował, że Ateny mają oficjalnie zażądać od Niemiec reparacji za zniszczenia i zbrodnie wojenne z okresu drugiej wojny światowej. Według greckiej komisji ekspertów w grę wchodzi co najmniej 290 mld euro.

Zgodnie z decyzją parlamentu, podjętą przytłaczającą większością głosów, rząd Grecji ma podjąć niezbędne działania dyplomatyczne i prawne w tej sprawie.

– Żądanie reparacji jest dla nas historycznym i moralnym obowiązkiem – podkreślił premier Aleksis Cipras, przemawiając w parlamencie. Powiedział, że nie chciał wiązać kwestii odszkodowań z ciężkim kryzysem finansowym w minionych latach. Teraz, kiedy zakończyły się międzynarodowe programy pomocowe dla Grecji, nadszedł właściwy czas – oświadczył.

– Mamy teraz szansę zamknięcia tego rozdziału dla obu narodów – dodał Cipras.

Powołana przez parlament w Atenach komisja ekspertów kilka lat temu oszacowała straty wojenne Grecji na co najmniej 290 mld euro. Roszczenia obejmują zarówno odszkodowania dla rodzin zamordowanych przez nazistów w czasie wojny, jak i spłatę przymusowej pożyczki udzielonej przez Grecję w 1942 r. niemieckim władzom okupacyjnym.

Niemcy uważają kwestię reparacji za zamkniętą. Na mocy porozumienia z 1960 r. władze ówczesnej RFN wypłaciły Grecji tytułem zadośćuczynienia 115 mln zachodnioniemieckich marek. Porozumienie zawiera klauzulę, że wszystkie roszczenia odszkodowawcze uznaje się za załatwione.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!