Wiadomości

Gersdorf wybrana niekonstytucyjnie? 

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Ustawa o Sądzie Najwyższym, w zakresie dotyczącym regulaminu wyboru kandydatów na I prezesa SN, jest częściowo niekonstytucyjna – orzekł Trybunał Konstytucyjny z wniosku posłów PiS. Oznacza to de facto stwierdzenie, że dotychczasowa pierwsza prezes Sądu Najwyższego została wybrana niekonstytucyjnie!

Trybunał ogłosił orzeczenie po posiedzeniu niejawnym w składzie: prezes Julia Przyłębska (przewodniczący składu), Mariusz Muszyński (sprawozdawca), Leon Kieres, Justyn Piskorski i Andrzej Zielonacki. Wyrok zapadł większością głosów.
– Konsekwencją wyroku jest konieczność takiego ukształtowania procedury wyłaniania kandydatów na I Prezesa Sądu Najwyższego, by była ona zgodna ze standardami konstytucyjnymi – stwierdził sędzia Mariusz Muszyński w uzasadnieniu wyroku. 

– Samo powołanie przez prezydenta RP I prezesa SN nie może być kwestionowane- dodał.

W marcu br. grupa parlamentarzystów PiS wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z konstytucją ustawy o Sądzie Najwyższym i uchwały Zgromadzenia Ogólnego SN z 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko I prezesa SN – na którego podstawie ZO SN wybiera kandydatów na I prezesa, przedstawianych następnie prezydentowi RP. Na tej podstawie prof. Małgorzata Gersdorf została w 2014 r. powołana jako I prezes SN na sześcioletnią kadencję.

Ustawa głosi, że do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego należy m.in. uchwalanie regulaminu wyborów kandydatów na I prezesa – TK uznał to za niezgodne z konstytucją. Zdaniem wnioskodawców, konstytucję narusza fakt określenia zasad wyboru kandydatów w regulaminie SN – akcie wewnętrznym, wcześniej niepublikowanym – podczas gdy zagadnienie to powinno być uregulowane w ustawie.

Inna wątpliwość wnioskodawców wobec ustawy o Sądzie Najwyższym to brak zobowiązania w niej Zgromadzenia Ogólnego SN do wydania uchwały o przedstawieniu prezydentowi kandydatów na I prezesa SN. Trybunał Konstytucyjny uznał to za zgodne z konstytucją.

/niezalezna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!