Wiadomości

Gen. Kraszewski odzyskał dostęp do dokumentów objętych klauzulą tajności

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

– Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, działając z upoważnienia premiera, uchylił decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa gen. Jarosławowi Kraszewskiemu – poinformował rzecznik prasowy ministra Stanisław Żaryn.

Poinformował, że 1 marca zakończyło się postępowanie odwoławcze dotyczące decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa osobowego gen. Kraszewskiemu.

– W trakcie rozpatrywania odwołania dokonano merytorycznej oceny zebranego i rozpatrzonego przez SKW materiału dowodowego oraz zbadano poczynione ustalenia w sprawie – podkreślił Żaryn.

– W wyniku analizy materiału dowodowego uznano, że pomimo decyzji Organu I instancji, nie istnieją „uzasadnione wątpliwości” dotyczące gen. Kraszewskiego, o których mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych – powiedział.

– Potwierdzono zdolność gen. Kraszewskiego do zachowania tajemnicy w zakresie określonym w posiadanym przez niego poświadczeniu bezpieczeństwa – zaznaczył rzecznik ministra.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!