Wiadomości

Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt unikatowego miecza z epoki brązu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

8 fragmentów zdobionego miecza- sztyletu brązowego pochodzącego z epoki brązu ( 2300 p.n.e.- 700 p.n.e.) wykryli funkcjonariusze KAS podczas kontroli przesyłek zagranicznych w Dębicy. Wg ekspertów to bardzo cenny, wręcz unikatowy okaz.

Podczas kontroli przesyłek prowadzonej przez funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej (KAS) z Oddziału Celnego w Dębicy, szczególną uwagę zwróciła paczka nadana w Kijowie. Zgodnie z deklaracją nadawcy miała ona zawierać ozdoby do dekoracji wnętrz. Ich wartość wyceniono na 50 hrywien tj. około 8 złotych. Docelowo przesyłka miała trafić do odbiorcy w Czechach.

Podczas rewizji paczki, funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej wykryli bardzo nietypowe przedmioty. Było to osiem elementów starannie zabezpieczonych przed ewentualnym uszkodzeniem, każdy osobno owinięty zabezpieczającą folią.

W trakcie oględzin, po złożeniu w całość okazało się, że elementy tworzą miecz o długości blisko 50 cm, noszący znamiona zabytku archeologicznego.

Funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej skontaktowali się Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, który potwierdził, że zatrzymany towar to zabytek archeologiczny tj. 8 fragmentów zdobionego miecza- sztyletu brązowego pochodzącego z epoki brązu ( 2300 p.n.e.- 700 p.n.e.).

Według ekspertów posiada dość silnie zniszczoną oryginalną powierzchnię wykończoną zdobieniami. Nosi także ślady uszkodzeń powstałych współcześnie, najprawdopodobniej podczas jego wydobycia.

Dokładną wartość archeologiczną zatrzymanego przedmiotu ustalą szczegółowe ekspertyzy Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dalsze postępowanie w sprawie zatrzymanego zabytku, prowadzone jest przez Podkarpacki Urząd Celno- Skarbowy w Przemyślu.

W 2018 r. funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w woj. podkarpackim udaremnili przemyt 611 przedmiotów o wartości historycznej. Były wśród nich przedmioty kolekcjonerskie, nieśmiertelniki, lornetki, czapki, manierki, medale, bagnety i zegary.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że na przywóz do państw należących do UE przedmiotów o charakterze zabytkowym nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Należy jednak pamiętać, że jeżeli przywóz dokonywany jest z państw nienależących do Unii Europejskiej, to należy przywożony obiekt zgłosić w oddziale celnym, w celu objęcia go odpowiednią procedurą celną.

Przypominamy także, że w przywozie na dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie, w rozumieniu przepisów celnych obowiązują następujące stawki- celna: 0 % oraz podatku VAT: 8 % od zadeklarowanej wartości towaru. Natomiast w przypadku wywozu, pozwolenie na wywóz zabytków na stałe, wydaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast na wywóz czasowy, właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków. W zakresie materiałów bibliotecznych, wszystkie typy pozwoleń na wywóz wydaje Dyrektor Biblioteki Narodowej.

/podkarpackie.kas.gov.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!