Wiadomości

Funkcjonariusze CBA rozpoczęli kontrolę w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Bydgoszczy prowadzą od 23 czerwca 2022 r. kontrolę w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

W trakcie postępowania badane są określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień na wybrane usługi, dostawy i roboty budowlane zlecane z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na rzecz przywięziennych zakładów pracy przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Postępowanie obejmuje lata 2018-2021. Zakończenie kontroli planowane jest na dzień 23 września 2022 r. Postępowanie, zgodnie z treścią ustawy o CBA, może jednak zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!