Wiadomości

Fundacja Batorego hojnie wspiera ruch LGBT i “Strajk Kobiet”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Dziesiątki tysięcy euro płyną na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się m.in. propagowaniem ideologii LGBT. Pieniądze przyznała współfinansowana przez Georga Sorosa Fundacja Batorego. Ta organizacja założyła też specjalny fundusz dla lewackiej rebelii, która kryje się za „Strajkiem Kobiet” – informuje portal wPolityce.pl.

Fundacja Batorego przyznała w sumie ponad 10 milionów euro w formie wsparcia dla wielu organizacji pozarządowych. Pieniądze przyznano w kilku dziedzinach i podzielono je na tzw. małe oraz duże dotacje. W tej pierwszej grupie przyznano dotacje w ramach „wzmacniania grup narażonych na wykluczenie”. Łatwo się domyślić, że wiele organizacji LGBT oraz zajmujących się tematyką emigrantów stało się beneficjentami tej pomocy. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT „Tolerado” otrzymało 87500 euro, a Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów 60804 euro. Z kolei Stowarzyszenie Queerowy Maj wzbogaciło się o 30 tysięcy euro a Fundacja Wolności od Religii otrzymała 24000 euro.

Batory nie szczędził też środków na cele związane z tzw. „ochroną praw człowieka”. Tu beneficjentem stało się Stowarzyszenie Amnesty International, które wsparto kwotą 86175 euro. Z kolei Helsińską Fundację Praw Człowieka wsparto dotacją w kwocie 87500 euro. W ramach wsparcia działań w przestrzeni „równego traktowania” Fundacja Tęczowe Rodziny otrzymały 30000 euro.

Fundacja Batorego chce też wspierać „Strajk Kobiet”. Dlatego stworzono tam specjalny fundusz. Co ciekawe, „Batory” przekonuj, że fundusz powstaje po to, by bronić ”podstawowe” prawa człowieka.

– W związku z ostatnimi decyzjami kwestionującymi podstawowe prawa człowieka, w tym szczególnie prawa i wolności kobiet, oraz zapowiedziami dalszych ich ograniczeń poprzez wypowiedzenie konwencji przeciwdziałającej przemocy wobec kobiet, uruchamiamy Fundusz Praw Kobiet oferujący wsparcie finansowe organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw kobiet i udzielającym im pomocy – informuje Fundacja Batorego.

Jak informuje „Batory”, środki z funduszu przeznaczone są na prowadzenie obserwacji protestów pod kątem możliwości realizacji przez obywatelki i obywateli praw konstytucyjnych wolności zgromadzeń i wyrażania opinii oraz przestrzegania przez władze i organy porządkowe przepisów prawa. Fundacja zbiera też pieniądze na „organizację i udzielanie pomocy prawnej i medycznej osobom zatrzymywanym i poszkodowanym podczas protestów, świadczenie pomocy prawnej w sprawach sądowych”.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!