Felietony

Fotoreportaż z uroczystości nadania Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Grodnie imienia Króla Stefana Batorego

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W czwartek, 27 września, w 485. rocznicę urodzin Stefana Batorego, odbyła się uroczystość nadania imienia jednego z najwybitniejszych władców w dziejach Polski działającej przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie Polskiej Szkole Społecznej.

– Obieramy patrona, który niezwykle mocno przysłużył się naszemu miastu, wspierając rozwój Grodna nie tylko jako ośrodka handlu i przemysłu, ale, być może przede wszystkim, jako ważnego ośrodka oświaty i nauki – mówiła, uzasadniając wybór patrona szkoły, jej dyrektor Anżelika Orechwo.

Działająca od 21 lat przy ZPB placówka oświatowa, przybierając na patrona króla Stefana Batorego, nawiązała w ten sposób do tradycji działającej przed II wojną światową w Grodnie Szkoły Powszechnej, która nosiła imię tego monarchy i była nazywana potocznie „Batorówką” (mieściła się w gmachu, który obecnie zajmuje Kolegium Humanistyczne Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały).

W uroczystościach, na które złożyły się: szkolny apel, poświęcenie Sztandaru Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB im. Króla Stefana Batorego, ślubowanie przez uczniów staranności w nauce i niesplamienia imienia patrona szkoły, a także Msza św. w grodzieńskiej katedrze w intencji króla Stefana Batorego, udział wzięli honorowi goście, m.in.: ambasador RP na Białorusi Artur Michalski, konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek z małżonką i współpracownikami, a także Magdalena Okaj, dyrektor programowy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, która ufundowała Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB im. króla Stefana Batorego sztandar z wizerunkiem patrona szkoły. Jednym z najważniejszych, a na pewno niezwykle wzruszającym, epizodem uroczystości stało się przybycie na nie ucznia przedwojennej „Batorówki”, 90-letniego grodnianina Jerzego Kiszkowskiego, któremu po zakończeniu nabożeństwa w grodzieńskiej katedrze honory oddali uczniowie dopiero co odrodzonej grodzieńskiej „Batorówki”, nauczyciele placówki, a także goście uroczystości.

Jak zapowiedziała w trakcie uroczystości nadania Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Grodnie imienia króla Stefana Batorego dyrektor placówki Anżelika Orechwo: – 27 września, będący dniem urodzin patrona szkoły i dniem nadania szkole jego imienia, od dnia dzisiejszego będzie obchodzony jako Święto naszej szkoły!

/znadniemna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!