Polska Wiadomości

Fiskus nabył uprawnienia właściwe dla służb specjalnych…

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak podaje portal money.pl ozszerzenie uprawnień funkcjonariuszy służby celno-skarbowej, którzy m.in. będą mogli na większą skalę po cichu prowadzić inwigilację podatników, wprowadza podpisana w czwartek przez prezydenta nowelizacja ustawy o KAS.

Jak wskazuje w komunikacie Kancelaria Prezydenta, głównym celem ustawy jest usprawnienie działania Krajowej Administracji Skarbowej. Prowadzenie spraw z pominięciem policji, dostęp do informacji o rachunkach bankowych osób fizycznych oraz do danych o osobach podróżujących pociągami, samolotami i statkami. To tylko niektóre z nowych uprawnień, jakie otrzymają funkcjonariusze KAS. W skrócie będą mogli na większą skalę po cichu prowadzić inwigilację podatników.

Katalog instytucji zobowiązanych do udostępniania KAS dokumentów i informacji zostanie poszerzony m.in. o Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polską Grupę Lotniczą, Polskie Linie Kolejowe i Żeglugę Śródlądową. Funkcjonariusze KAS dostaną w ten sposób dostęp do danych o osobach podróżujących po Polsce pociągami, samolotami i statkami.

Większe uprawnienia KAS dotyczą także wglądu do rachunków bankowych. Teraz funkcjonariusze mają mieć dostęp do wszelkich informacji o operacjach bankowych także osób fizycznych, a nie tylko firm. Bank będzie musiał udzielić takich informacji na żądanie np. naczelnika urzędu skarbowego w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe.

Inną istotną zmianą jest ograniczenie możliwości skutecznego składania przez podatnika korekt deklaracji także do okresu, który nie jest objęty kontrolą. Kontrole celno-skarbowe będą mogły być teraz wszczynane nawet wobec tych grup kapitałowych, które zakończyły działalność.

Z kolei definicja kontrahenta kontrolowanego zostanie poszerzona o przewoźników i firmy zajmujące się magazynowaniem, przepakowywaniem, przeładunkiem i przesyłaniem tego samego towaru. Kontrahentem kontrolowanym stanie się nawet podmiot pośrednio biorący udział w dostawie towaru, a także podmiot dokonujący płatności.

Funkcjonariusze KAS uzyskają prawo do konwojowania osób odebranych z zakładu karnego lub aresztu śledczego, a także będą mogli prowadzić postępowania wobec sprawców przestępstw korupcyjnych we własnych szeregach bez konieczności angażowania innych organów uprawnionych do ścigania przestępstw na przykład policji czy CBA.

KAS otrzyma też stałe upoważnienie do kontrolowania paliwa pochodzącego z nieujawnionych źródeł oraz do kontrolowania jakości paliw. Obecnie funkcjonariusze KAS muszą uzyskać indywidualne upoważnienie do przeprowadzenia takich kontroli.

Z drugiej strony sami funkcjonariusze KAS będą ściślej kontrolowani. Funkcjonariusz będzie musiał powiadomić bezpośredniego przełożonego o zamiarze wyjazdu za granicę do kraju spoza UE i EFTA. Jeżeli wyjazd będzie planowany na więcej niż 3 dni, powiadomienie będzie musiało być na piśmie.

Obecnie KAS za bezprawne powoływanie się na wpływy w instytucji państwowej może ścigać tylko funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej albo osoby zatrudnione w KAS. Po zmianie przepisów KAS będzie mogła ścigać za te przestępstwa także osoby spoza swoich szeregów.

Czy to aby nie przesada?

Źródło: money.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!