Polska Wiadomości

“Financial Times”: Kaczyński stara się o europejski nakaz aresztowania dla Tuska

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Brytyjska “Financial Times” w dzisiejszym artykule pisze o szansach Donalda Tuska na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej, ale i o rozmowie Jarosława Kaczyńskiego i Angeli Merkel.

– Dwóch unijnych dyplomatów powiedziało, że Kaczyński ostatnio – w prywatnych rozmowach – również z kanclerz Angelą Merka – po raz kolejny odmówił poparcia reelekcji Tuska. Zasugerował, że zamiast tego Polska mogłaby go objąć europejskim nakazem aresztowania – pisze gazeta.

Tusk urząd przejął od Hermana Van Rompuya 1 grudnia 2014 r., a jego 2,5-letnia kadencja upływa z końcem maja 2017 r. Zadania przewodniczącego określa art. 15 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Osoba sprawująca tę funkcję ma przede wszystkim:

* przewodniczyć posiedzeniom Rady Europejskiej i kierować jej pracami
* czuwać nad przygotowaniami do posiedzeń Rady Europejskiej oraz nad ciągłością jej działań (we współpracy z przewodniczącym Komisji oraz na podstawie wyników prac Rady do Spraw Ogólnych)
* przyczyniać się do spójności i konsensusu na forum Rady Europejskiej
* zdawać relację Parlamentowi Europejskiemu po każdym posiedzeniu Rady Europejskiej.

Ponadto przewodniczący Rady Europejskiej reprezentuje Unię na zewnątrz:

* w kwestiach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – wraz z wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (który pomaga realizować tę politykę i zapewniać jej jednolitość, spójność i skuteczność)
* na szczytach międzynarodowych – z reguły wraz z przewodniczącym Komisji Europejskiej.

Przewodniczący Rady Europejskiej jest mianowany przez Radę Europejską kwalifikowaną większością głosów. Jego mandat trwa 2,5 roku i może zostać przedłużony o jedną kadencję.

Przewodniczący nie może w tym czasie sprawować żadnego krajowego urzędu.

/dzienniknarodowy.pl/

 

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!