Felietony

Filozofia motłochu czyli neomarksizm na uczelniach

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Leon XIII w encyklice Humanum Genus skierowanej przeciwko masonerii stwierdził, że jednym z najważniejszych zadań jest wychowanie młodzieży. Jednocześnie papież przestrzegał przed nauczycielami, którzy mogliby przekazywać uczniom masońskie idee. Papież nie mówi tu jedynie o konkretnych członkach masonerii, ale o masońskim duchu. Na początku encykliki pojawia się słynny cytat z ,,Państwa Bożego” św. Augustyna o dwóch miłościach, które zbudowały dwa państwa. Z jednej strony mamy miłość Boga, która sprawia, że człowiek zapomina o sobie, a z drugiej strony miłość własna ,,posunięta aż do wzgardzenia Bogiem”.  Masoński duch, jego zdaniem, wyraża się w umiłowaniu tego, co światowe oraz w odrzuceniu  nadprzyrodzonego porządku.

Jednym z głównych poglądów masonerii jest naturalizm, który neguje rolę łaski Bożej i konsekwencje grzechu pierworodnego. Człowiek ma kierować się swoimi naturalnymi skłonnościami i robić to, na co ma ochotę. Mamy tym samym do czynienia z etyką niezależną od religii, którą ojciec Jacek Woroniecki opisał w następujących słowach: ,,Etyka niezależna, nawet jeśli wprost przeciw Bogu nie występuje, zawsze będzie rozdmuchiwać w duszach to zarzewie buntu przeciw Bogu, które tam tli, jako pozostałość grzechu pierworodnego. Nieraz jednak spotykamy się w śród niektórych jej zwolenników nie tylko z przemilczaniem grzechu, albo z jego negacją albo nawet wprost z zachętą do niego, z głoszeniem hasła, że człowiek ma prawo do grzechu i że nikt nie ma prawa go w nim ograniczać”[1].

Niedawno wydawnictwo Te Deum wznowiło słynną książkę abp. Marcela Lefebvre ,,Oni Jego zdetronizowali”. To nie tylko książka religijna, ale ukazuje też zmiany, jakie w ostatnich stuleciach miały miejsce w społeczeństwie, kulturze, polityce, obyczajach. Widzimy, że każda kolejna rewolucja, która obiecuje człowiekowi ,,nowe wolności”, w rzeczywistości doprowadza do upadku cywilizacji. Zdaniem abp. Lefebvre: ,,liberalizm doprowadza do zaniku wszystkich naturalnych hierarchii społecznych. Jednak…

[czytaj całość w najnowszym numerze Magna Polonia]

[1] J. Woroniecki, ,,Katolicka etyka wychowawcza”, Lublin: KUL, 1986, s. 276.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!