Europa Wiadomości

Europosłowie przegłosowali podział Unii Europejskiej. Będą dwa budżety – jeden dla eurolandu, drugi dla reszty UE. Początek końca?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

– Unia Europejska musi zreformować swe instytucje, aby odzyskać zaufanie obywateli, wzmocnić swą gospodarkę i zdolność do działania – ocenili europosłowie w przyjętych w czwartek rezolucjach o przyszłości UE. Poparli m.in. propozycję odrębnego budżetu dla strefy euro.

Europosłowie przyjęli większością głosów uchwałę (304 głosy za, 255 przeciw) proponującą utworzenie odrębnych budżetów dla stery euro i reszty UE. Uchwała jest opata na raporcie przygotowanym przygotowany przez niemieckiego chadeka Reimera Boege i francuską socjalistę Pervenche Beres. Raport proponuje utworzenie zalążków budżetu strefy euro, który byłby przeznaczony na wsparcie reform w krajach eurolandu oraz na wsparcie w sytuacji narażenia gospodarki któregoś z kraju na wstrząsy wywołane przez czynniki zewnętrzne.


Raport proponuje utworzenie „specjalnego mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy euro”, na który składałyby się istniejący już Europejski Mechanizm Stabilności (ESM), utworzony w czasie kryzysu finansowego, oraz dodatkowy budżet eurolandu.

Na początkowym etapie powinien być on „częścią budżetu Unii”, ale poza i ponad pułapami obowiązującymi w unijnych wieloletnich ramach finansowych. Mechanizm byłby finansowany przez kraje strefy euro i państwa spoza eurolandu, które zdecydują się w nim uczestniczyć. Źródła finansowania miałyby zostać uzgodnione przez te kraje, ale możliwe byłoby wykorzystanie też tzw. zasobów własnych, czyli skierowanie do wspólnej kasy eurolandu np. przychodów z jakichś podatków.

Stopniowo powstać miałby Europejski Fundusz Walutowy, mogący zaciągać i udzielać pożyczki. Jego rolą byłoby reagowanie na wstrząsy gospodarcze.

Raport proponuje połączenie funkcji szefa eurogrupy i komisarza UE ds. gospodarczych i walutowych, który stałby się unijnym ministrem finansów i skarbu.

Uchwałą nie jest wiążąca ale pokazuje kierunek myślenia w wielu krajach Unii, co może się przełożyć na projekty reform w najbliższych latach.

Autor: AW

PAP/wolnosc24.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!