Polska Wiadomości

Europejski Trybunał Praw Człowieka zabronił Polsce zawracania migrantów na Białoruś

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak zawiadamia portal kresy.pl w poniedziałek 6 grudnia br. na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pojawiła się informacja o środkach tymczasowych jakie Polska ma stosować wobec migrantów z Białorusi.

W swoim oświadczeniu izba odniosła się do nielegalnego przekraczania granicy Polski z terytorium Białorusi. „Europejski Trybunał Praw Człowieka na bieżąco otrzymuje i rozpatruje wnioski o zastosowanie środków tymczasowych w kwestii sytuacji na granicach z Białorusią. W większości przypadków wnioskodawcy twierdzą, że przebywają na terytorium Polski w celu ubiegania się o ochronę międzynarodową” – napisano w uzasadnieniu żądania wystosowanego wobec władz Polski.

Trybunał twierdzi, że w okresie od 20 sierpnia do 3 grudnia 2021 r. rozpatrzył łącznie 47 wniosków o zastosowanie środków tymczasowych, złożonych łącznie przez 198 wnioskodawców; 13 otrzymał między 20 sierpnia a 31 października 2021 r., a 34 wnioski wpłynęły w listopadzie i grudniu. 44 z tych wniosków wniesiono przeciwko Polsce, jeden został złożony przeciwko Litwie, a dwa przeciwko Łotwie.

We wnioskach tych migranci zgromadzeni pod granicą Polski, „opierając się głównie na art. 2 (prawo do życia) i 3 (zakaz nieludzkich i poniżających) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” domagają się m.in. pomocy prawnej, pomocy materialnej (zakwaterowania, opieki medycznej i sanitarnej), a także nie wydalania na terytorium Białorusi, lecz udzielenia im ochrony międzynarodowej.

Trybunał Europejski zastosował Regułę 39 Regulaminu Trybunału w sumie wobec 43 skarg. W przypadku niektórych, Trybunał wskazał rządom Polski, Litwy i Łotwy na konieczność zapewnienia skarżącym żywności, wody, odzieży, odpowiedniej opieki medycznej i, jeśli to możliwe, tymczasowego schronienie na ograniczony czas. Trybunał podkreślił jednak, że ten ostatni środek nie musi być zastosowany wobec wszystkich migrantów przebywających na terytorium Białorusi – „środek ten nie powinien być rozumiany jako wymagający zezwolenia wnioskodawcom na wejście na ich [zaskarżonych państw] terytoria”.

Jednocześni ETPCz zastrzegł, że migranci „nie powinni być wydalani z Polski, jeśli rzeczywiście przebywali na terytorium Polski”. Polski rząd ma takim osobom zapewnić bezpośredni dostęp do pomocy prawnej.

Od czerwca trwa z terytorium Białorusi nacisk migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, głównie z Iraku, na granice z Polską, Litwą i (w mniejszym stopniu) Łotwą. Napływ migrantów jest stymulowany przez białoruskie władze. Początkowo migranci niewielkimi grupami przenikali przez „zieloną granicę”, potem próbowali przedzierać się przez nią większymi grupami. Zgromadzili się w końcu pod przejściem granicznym w Kuźnicy po stronie białoruskiej. Doszło tam do masowych zamieszek i ataków na polskich strażników granicznych i policjantów.

Po czyjej stronie oni są?

Źródło: kresy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!