Felietony

EPILOG KONFERENCJI

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rozmowa z dr. Martą Cywińską

Stefan Aleksander Dziekoński: Wzięła Pani udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowa, zatytułowanej „Otoczmy troską życie”, zorganizowanej w Białymstoku pod honorowym patronatem JE Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC przez Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, Podlaski Oddział Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego. To konferencja szczególna…

Marta Cywińska: W moim rodzinnym mieście organizowana cyklicznie od 2009 roku. Jest symbolicznym wyrazem podejmowania działań w obronie ludzkiego życia od poczęcia aż do śmierci, a także obrony wartości chrześcijańskich przez środowiska naukowe lekarzy, teologów, prawników oraz humanistów. Poszukiwania interdyscyplinarnych rozwiązań w czasach szczególnie trudnej walki z cywilizacją śmierci.

Stefan Aleksander Dziekoński: Konferencja podzielona była na bloki tematyczne…

Marta Cywińska: Pierwszy, zatytułowany był „Dar ojcostwa i dar macierzyństwa”. Wśród prelegentów sesji poświęconej ojcostwu oraz macierzyństwu znaleźli się: JE Abp Henryk Hoser SAC („Wymiary ojcostwa”), ks. prof. Jacek Grzybowski  („Co to znaczy, że Bóg jest Ojcem?”, dr Irena Fiedorczuk („Radość macierzyństwa”), ks. prof. Tadeusz Krahel („Matka Miłosierdzia), prof. dr med. Darinka Glamuzina z Hercegoviny („New life, support, love, family, experince from Herzegovina”), ks dr Zdzisław Jancewicz („Obowiązek i prawo rodziców do wykonywania władzy rodzicielskiej a obowiązek szczepień ochronnych małoletniego dziecka”).

Stefan Aleksander Dziekoński: Jaki był temat Pani wystąpienia?

Marta Cywińska: Brzmiał on „Matki-Polki, „strażniczki-pamięci” oraz dziewczęta w obronie godności prawdziwej”, w trakcie którego przypomniałam pełen tekst skrajnie antyfeministycznego „Manifestu kobiecjonizmu”. Mówiłam też o tym, że feminizm jest przeżytkiem. Podobnie jak gender, że czas przywrócić godność kobiecie w pełni jej kobiecości, wdzięku, subtelności, bezbrzeżnego powołania do bycia kobietą we wszystkich wymiarach istnienia. Kobiecość ma być wreszcie pełnią – również w wymiarze jej piękna duchowego, wiedzy, mądrości oraz intelektu. Wszak prawdziwa kobieta ma w sobie przepastne pokłady miłości, a miłość mnoży i w swym sercu znajdzie zawsze miejsce dla bezbronnej, ukochanej istoty. Jej misją jest nie tylko dobroczynność, ale i dobroczynienie oraz ochrona życia za wszelką cenę. Nie ulega wątpliwości, że normalna kobieta nigdy nie dokona morderstwa na swym nienarodzonym dziecku!

Stefan Aleksander Dziekoński: Tytuł II sesji brzmiał „Dokąd zmierzamy w służbie, życiu..”

Marta Cywińska: JE Bp Józef Wróbel SCJ mówił o preselekcji płci dziecka z perspektywy bioetyki katolickiej, prof. dr hab. Alina Midro – o zagrożeniach ludzkiego dobrostanu z perspektywy genetyki medycznej, prof. dr hab. Andrzej Kochański – o terapii eksperymentowania chorób genetycznie uwarunkowanych, zaś. dr Malwina Świć – o swym  „życiu z genetyką”. Organizatorzy przewidzieli też wystąpienie prof. dr hab. Bogdana Chazana, ks. prof. dr hab. Józefa Zabielskiego, dr Jana   Szafrańca. Na koniec konferencji zaś – panel dyskusyjny, zatytułowany „Nowa karta pracowników Służby zdrowia” z udziałem  ks. dr Tadeusza Kasabuły, dr Tadeusza Borowskiego oraz Stanisławy Zimnoch.

Stefan Aleksander Dziekoński: Czekamy zatem niecierpliwie na kolejną edycję konferencji „Otoczmy troską życie”, organizowanej w Białymstoku. Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!