Wiadomości

Elon Musk w sata­ni­stycz­nym stro­ju na impre­zie halloweenowej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Miliar­der Elon Musk został sfo­to­gra­fo­wa­ny na impre­zie hal­lo­we­eno­wej Heidi Klum w czer­wo­nej zbroi w sty­lu samuraja. Według stro­ny inter­ne­to­wej skle­pu z eks­klu­zyw­ny­mi kostiu­ma­mi, Abra­ca­da­bra NYC, strój Muska to zestaw Devi­l’s Cham­pion-Leather Armor, któ­ry kosz­tu­je 7500 USD.

Musk opu­bli­ko­wał zdję­cia w kostiu­mie na Halloween. „Hal­lo­we­en z moją mamą” – napi­sał na Twit­te­rze Musk. Na pier­siach Muska wid­nie­je krzyż do góry noga­mi na tle gło­wy kozy — sym­bo­lu behemota.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!