Wiadomości

Elbląscy leśnicy prawdopodobnie odkryli pradawną osadę

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Niecodziennego znaleziska dokonał leśniczy z gdańskiego Nadleśnictwa Elbląg. Podczas prac leśnych odnalazł fragmenty naczyń ceramicznych, pozostałości po neolitycznej osadzie.

Znalezisko to zostało zgłoszone do wojewódzkiego konserwatora zabytków, który wspólnie z archeologami z Elbląskiego Muzeum Archeologiczno – Historycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego dokonał oględzin miejsca.

Po ilości i rodzaju znalezionych materiałów wstępnie stwierdzono, że najprawdopodobniej leśnicy natrafili na neolityczną osadę. Po kilku tygodniach na teren znaleziska przyjechali archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy to wykonali prace sondażowe.

Przeprowadzone na początku września badania sondażowe dostarczyły dużej liczby źródeł archeologicznych, które wstępnie datować można na schyłek neolitu.

Wśród zabytków znalazły się fragmenty naczyń ceramicznych, odłupki krzemienne, a także narzędzia kamienne, w tym rozcieracz i żarno. Materiały związane są najprawdopodobniej z aktywnością społeczności kultury rzucewskiej, zamieszkującej w III i w początkach II tysiąclecia p.n.e. południowo-wschodnie wybrzeża Morza Bałtyckiego.
Społeczność ta znana była głównie z wyspecjalizowanej obróbki bursztynu, a także prowadzenia urozmaiconej gospodarki żywieniowej, bogatej również w mięso fok.

Na chwilę obecną trudno stwierdzić, jaki charakter miała aktywność rejestrowana na obszarze elbląskiego nadleśnictwa. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że źródła rzucewskie znane są głównie z osad, można przypuszczać, iż właśnie jedną z nich odnaleźli leśnicy.

– Odkrycie leśników jest o tyle istotne, że do tej pory na ogromnym obszarze Polski, obwodu kaliningradzkiego oraz Litwy odkryto zaledwie kilka takich stanowisk. Co więcej, większość źródeł pochodzi z badań przedwojennych, które realizowane były niejako przy okazji budowy linii kolei nadzalewowej. Czyżby niemieccy badacze zbyt wąsko zakreślili obszar zrealizowanych badań? – opowiada archeolog z Uniwersytetu Warszawskiego Aleksandra Klecha.

Miejsce prowadzonych prac na razie pozostaje nieujawnione. Jak mówią leśnicy, las służy wielu różnym funkcjom, między innymi w lasach są chronione miejsca dziedzictwa kulturowego, jak pomniki historii, czy zabytki nieruchome i archeologiczne.

W takich przypadkach są wstrzymywane prace leśne, a jeśli zachodzi taka potrzeba, miejsce zostaje objęte ochroną. Dlatego, dopóki miejsce to nie zostanie dokładnie zbadane przez archeologów, nie będzie ujawniona jego lokalizacja.

Według zapowiedzi archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego z kolejnymi pracami wykopaliskowymi powrócą w 2021 r.

/lasy.gov.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!