Wiadomości

,,Drukarnia pustych faktur” zlikwidowana przez CBA

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Blisko 1500 faktur o wartości sięgającej 23 mln zł. Cztery osoby zatrzymane przez CBA w związku z nowym postępowaniem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Czterech przedsiębiorców zatrzymanych na terenie Mazowsza i Pomorza przez funkcjonariuszy stołecznej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czynności miały miejsce w związku z toczącym się śledztwem dotyczącym tzw. „drukarni pustych faktur” działającej na terenie województwa mazowieckiego w latach 2016 – 2018 r. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie i dotyczy wystawienia blisko 1500 faktur, o wartości sięgającej 23 mln zł. Ustalenia śledczych wskazują, ze dokumenty nie potwierdzały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty posłużenia się fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publiczno-prawnej lub jej zwrotu.

Po wykonaniu czynności procesowych prokurator zastosował wobec wszystkich podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, jak również poręczenia majątkowego.

Proceder, o który podejrzane są zatrzymane osoby, polegał na wykorzystywaniu faktur dotyczących fikcyjnych transakcji w celu zmniejszenia należności podatkowych, jakie podejrzani – prowadzący działalność gospodarczą – powinni odprowadzić właściwym urzędom skarbowym. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego potwierdza, że skala wystawienia nierzetelnych faktur VAT sięga kilkudziesięciu milionów złotych a odbiorcami pustych faktur było kilkunastu przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie w trakcie prowadzonych czynności procesowych zatrzymali dokumentację rachunkowo – podatkową podmiotów, które wykorzystywały „puste” faktury.

To pierwsza realizacja warszawskiej Delegatury CBA i Prokuratury Okręgowej w Warszawie w tej sprawie.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!