Felietony

Doktor Bawer Aondo-Akaa na konferencji “Chesterton a ulepszanie ludzkości”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

11 października o godzinie 17:00 na Uniwersytecie Papieskim Świętego Jana Pawła II odbyła się konferencja pt. ,, Gilbert Keith Chesterton a ulepszanie ludzkości “, zorganizowana przez UP JPII, Instytut G.K. Chestertona na rzecz Prawdy i Kultury, jak i przez Instytut imienia Księdza Piotra Skargi.

Swoje wystąpienie miał między innymi, doktor Bawer Aondo-Akaa w temacie pod tytułem: ,, Chesterton jako obrońca człowieka “. Doktor Bawer Aondo-Akaa jest niepełnosprawnym doktorem teologii i działaczem Fundacji Pro-prawo do życia.

Doktor Aondo-Akaa wskazał, że Gilbert Chesterton w każdym z nas widział człowieka. Pomoc najsłabszym była jednym z jego z głównych motywacji zaangażowania się w walkę z eugeniką i nienaturalnym pojmowaniem człowieczeństwa.

Doktor Aondo-Akaa stwierdził, że aborcjoniści rzekomo nabyli wiedzę, jak być szczęśliwym. Ich prawdziwym celem jest zagarnięcie wszelkiej własności prywatnej niepełnosprawnych dla siebie, o czym pisał anglikański konwertyta na Katolicyzm, Gilbert Keith Chesterton. Twierdzą oni, że człowiek niepełnosprawny nie ma żadnych praw.

Odnosząc się do roli, jaką odgrywa poznawanie spraw obrony życia w stawaniu się prawdziwym człowiekiem, doktor teologii zacytował Doktora Kościoła Świętego, Tomasza z Akwinu, przypominającego: ,, Człowiek ma intuicyjną dążność do poznawania prawdy”.

Zaznaczył, że zwłaszcza w naszych czasach widzimy zakusy państwa na wolność pojedynczego człowieka. Włóczędzy, często bronieni przez Chestertona, który co ciekawe był arystokratą, mogą w jego ocenie opierać się jedynie na absolucie, jakim jest Bóg.

Podkreślił, że wolność nie może być oderwana od moralności i etyki. Grupa światowych miliarderów chce natomiast narzucić prawa dotyczące seksualności i płciowości całemu społeczeństwu, aby stworzyć sprzyjające warunki do ich planu biznesowego opartego na cywilizacji śmierci.

Na koniec, syn Polki i Nigeryjczyka, doktor Bawer Aondo-Akaa zachęcił do czytania książek Chestertona, którego pisma z początku XX wieku wydają się być wręcz profetycznymi.

Norbert Polak

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!