Wiadomości

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko „grupie Picka”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Wiesławowi J. ps. „Picek”, Kryspinowi K. i innym 9 osobom wchodzącym w skład zorganizowanej grupy przestępczej, która działała na terenie Szczecina. Postępowanie było prowadzone z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zarzucił oskarżonym m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowane z art. 258 § 3 kk oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk. Kolejne zarzuty dotyczą przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu, porządkowi publicznemu, obrotu znacznymi ilościami amfetaminy, marihuany i kokainy kwalifikowane z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które zostały popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Wiesławowi J. ps. „Picek” przedstawiono mu łącznie 8 zarzutów w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz dokonania i usiłowania dokonania wymuszeń rozbójniczych, jak również udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, za które grozi mu surowa kara nawet do 18 lat pozbawienia wolności.

Kryspinowi K. za 8 zarzuconych mu przestępstw, w tym zbrodni pozbawienia wolności człowieka ze szczególnym udręczeniem grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Wiesław J. ps. „Picek” już w latach dziewięćdziesiątych powiązany był z grupą „Oczki”, a potem, po jej rozbiciu sam stanął na czele zorganizowanej struktury przestępczej, charakteryzującej się wyjątkowo bezwzględnym i brutalnym działaniem wobec swoich ofiar. Po obyciu łącznie blisko 23 lat pozbawienia wolności za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, obrót narkotykami, czerpanie zysku z cudzego nierządu oraz nakłanianie do zabójstwa, Wiesław J. ps. „Picek” w lutym 2018 roku opuścił zakład karny. Następnie chciał przywrócić w szczecińskim półświatku „porządek” z lat dziewięćdziesiątych.

Z Wiesławem J. ps. „Picek” kontakt nawiązały osoby ze szczecińskiego półświatka przestępczego, w tym znany Kryspin K. oraz Grzegorz B., ps. „Boczek”, który jak ustalono utrzymywał również przestępcze kontakty ze znanym w tym środowisku przestępczym Andrzejem K. ps. „Ponton”.

Dzięki działaniom podjętym przez prokuratorów z Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji 19 lipca 2019 roku doszło do zatrzymania Wiesława J. ps. „Picek” oraz kolejnych współdziałających z nim osób, w tym m.in. Kryspina K.

Podjęte przez Prokuraturę i Policję czynności skutecznie zapobiegły dokonaniu przez Wiesława J. ps. „Picek” wraz z Adrianem W., ps. „Adi” wymuszenia rozbójniczego na osobie szczecińskiego biznesmena, a następnie doprowadziły do wykrycia kolejnych poważnych przestępstw popełnionych przez „Picka” w przeciągu zaledwie 5 miesięcy od opuszczenia przez niego zakładu karnego. Pokrzywdzony biznesmen nie był jedyną ofiarą. „Picek” wraz z Kryspinem K. oraz Łukaszem K. i innymi osobami dokonali również wymuszeń rozbójniczych na szkodę kolejnych dwóch biznesmenów z województwa zachodniopomorskiego. W toku śledztwa ustalono również, że Kryspin K. w ramach kierowanej przez siebie zorganizowanej grupy przestępczej planował porwanie córek znanego gorzowskiego biznesmena i społecznika.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!