Wiadomości

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 26 osobom zarządzającym polickimi „Azotami”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 26 osobom dotyczący nieprawidłowości w zarządzaniu Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, które jak ustalono spowodowały straty w wysokości ponad 87 mln zł. Aktem objęto m.in. byłych członków zarządu spółki.

Wyrządzenie szkody majątkowej spółce było głównym wątkiem postępowania nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, a prowadzonego przez szczecińską delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Szkoda ta powstała w związku z nabyciem przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police SA akcji senegalskiej spółki African Investment Group SA, zajmującej się wydobyciem fosforytów, które znajdują zastosowanie przy produkcji nawozów. Z ustaleń postępowania wynika, że doszło do wprowadzenia w błąd przedstawicieli Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., co do obowiązku zapłaty poszczególnych transz należności za nabyte akcje senegalskiej spółki. W efekcie dokonywano niezasadnych płatności tytułem poszczególnych transz ceny akcji, co w konsekwencji wyrządziło „Azotom” szkodę majątkową w wielkich rozmiarach – w kwocie 87 mln 153 tys. 700 zł.

Wnioski procesowe zostały wyprowadzone w oparciu o bogaty materiał dowodowy, w tym zeznania świadków, opinie biegłych oraz analizy dokumentacji i danych elektronicznych. Materiał wskazywał, że akcje kupowano w kolejnych transzach, pomimo braku dokumentów wskazujących na miarodajne i rzeczywiste zasoby złóż fosforytów oraz możliwości ich wydobycia. Złoża co do których pierwotnie zakładano eksploatację, wyczerpały się po wydobyciu zaledwie ok. 100 ton surowca. Z kolei plany dotyczące wydobycia fosforytów z innego obszaru złóż opierały się wyłącznie o koncepcje hipotetyczne, nie mogące stanowić racjonalnej podstawy biznesplanu. Co więcej, w procederze nabycia akcji African Investment Group S.A. przez ZCH Police S.A. uczestniczyła Spółka DGG ECO sp. z o.o., założona między innymi przez senegalskiego polityka, która nie miała żadnego doświadczenia w działalności dotyczącej poszukiwania fosforytów.

Jak ustalono, ówczesny zarząd polickich „Azotów” miał świadomość realnej, niskiej wartości oferty African Investment Group, w tym faktu wyczerpywania się oferowanych złóż fosforytów. Wskazuje na to m.in. fakt, że zarządzający znali treść opinii eksperckiej z lutego 2015 roku, wskazującą na brak przesłanek do zapłaty środków za senegalskie akcje.

W związku z tym, że podpisana umowa uzależniała przekazywanie kolejnych transz środków od wydobycia i dostarczenia do Polic określonej ilości fosforytów, podjęto kroki mające na celu pozorowanie wydobycia fosforytów przez African Investment Group. Spółka ta w rzeczywistości podpisała umowę z inną firmą senegalską, która wydobywała fosforyty z własnych złóż. Następnie surowce te były dostarczane do Zakładów Chemicznych Police S.A. jako rzekomo pochodzące z wydobycia własnego African Investment Group.

Aktem oskarżenia objęto 26 osób. Wśród oskarżonych znajduje się m.in. były Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. – Krzysztof J., Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. – Wojciech N oraz inne osoby pełniące kluczowe funkcje zarządzające w ZCH Police S.A. – Anna P. i Marek P. Głównymi zarzutami stawianym przez prokuratora tym oskarżonym jest doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne S.A. w kwocie ponad 87 milionów złotych i wyrządzenie przez to szkody w wielkich rozmiarach, przy czym do realizacji tego czynu doszło między innymi poprzez oszustwa i poświadczanie nieprawdy. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Aktem oskarżenia objęto również szereg innych przestępstw, w tym dotyczących między innymi: przywłaszczenia środków finansowych Fundacji Grupy Azoty na rzecz Rozwoju Piłki Siatkowej Kobiet, nieprawidłowości przy zakupie ilmenitu kenijskiego przez Grupę Azoty ZCH Police, wyrządzenia szkody majątkowej ZCH Police przy realizacji usług transportowych, jak również utrudniania postępowania przygotowawczego.

Łącznie oskarżonym w akcie oskarżenia liczącym ponad 1300 stron przedstawiono 59 zarzutów. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!