Felietony

Dlaczego polski podatnik zmuszany jest do finansowania polonofobów?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Dziwimy się, że w świecie rozwija się polonofobia? Trudno, by było inaczej, skoro jest ona hojnie wspierana przez polskie władze z pieniędzy polskich podatników. Po prostu z finansowego punktu widzenia plucie na Polskę się opłaca, a im kto bardziej pluje, na tym większe wsparcie ze strony polskich władz i polskich instytucji może liczyć.

„Pieniądze na projekty badawcze NCN to, moim zdaniem, najlepiej wydawane pieniądze w polskiej nauce. Moim głównym priorytetem na nowym stanowisku jest zabieganie o większe pieniądze na badania podstawowe” – mówił tuż po wyborze na dyrektora Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki, ale nie powiedział, z czyjego punktu widzenia są to „najlepiej wydane pieniądze”.

„Popieram recenzowanie wniosków grantowych przez recenzentów zagranicznych. Uważam, że powinniśmy konfrontować naszą wiedzę i pomysły z nauką światową. Musimy być wobec niej konkurencyjni. Nie możemy robić nauki sami dla siebie” – dodał następnie, przy czym z niektórych jego działań można wnioskować, iż po prostu chodzi o to, by pieniądze polskiego podatnika nie służyły ani Polsce, ani Polakom.

Wojciech Kempa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!