Felietony

Delfiny nawiązują przyjaźnie na podstawie wspólnych zainteresowań

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jeśli chodzi o nawiązywanie przyjaźni, wygląda na to, że delfiny – tak, jak ludzie – formują bliskie związki z osobnikami, które podzielają ich zainteresowania. Nowe badanie międzynarodowego zespołu daje wgląd w zwyczaje społeczne tych niezwykłych zwierząt.

Zatoka Rekina u wybrzeża Australii Zachodniej jest domem dla indopacyficznej populacji butlonosów i jedynym miejscem, w którym zwierzęta te posługują się gąbkami jako narzędziami. Ta wyuczona technika, przekazywana z pokolenia na pokolenie, pomaga niektórym osobnikom – „gąbkowcom” – znaleźć pożywienie na większych głębokościach. Podczas gdy wykorzystywanie narzędzi jest dobrze udokumentowane wśród samic, w ramach nowego badania przyglądano się głównie samcom.

Naukowcy z Uniwersytetów w Bristolu, Zurichu i Uniwersytetu Australii Zachodniej informują w „Proceedings of the Royal Society B”, że wykorzystując dane na temat zachowań, dane genetyczne i fotografie 124 samców zebrane zimą w Zatoce Rekina w ciągu dziewięciu lat (2007-2015), przeanalizowano grupę 37 samców, w tym 13 „gąbkowców” i 24 osobników, które gąbek nie używały.

Samce posługujące się gąbkami spędzały więcej czasu na obcowaniu z innymi samcami o podobnych umiejętnościach niż z pozostałymi osobnikami. Te relacje bazowały na podobnej technice żerowania i nie były związane z pokrewieństwem czy innymi czynnikami.

„Zdobywanie pożywienia za pomocą gąbki jest czasochłonne i w dużej mierze wykonywane w pojedynkę, więc długo uważane było za nieprzystające do potrzeb samców w zatoce – inwestujących czas w formowanie ścisłych sojuszy z innymi samcami. To badanie sugeruje jednak, że tak jak samice i jak ludzie, samce delfinów podtrzymują relacje społeczne, bazując na wspólnych zainteresowaniach” – powiedział dr Simon Allen, współautor badania ze School of Biological Sciences na Uniwersytecie w Bristolu.

„Samce delfinów z Zatoki Rekina wykazują fascynujący system społeczny formowania sojuszy. Silne więzi między samcami mogą przetrwać całe dekady i są kluczowe dla sukcesu reprodukcyjnego każdego samca. Jesteśmy bardzo podekscytowani odkryciem ścisłych przyjaźni osobników o podobnych cechach wśród +gąbkowców+” – dodała główna autorka badania z Uniwersytetu w Zurychu, Manuela Bizzozzero.

Nauka w Polsce – PAP

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!