Gospodarka

Czy inwestycje na Morzu Norweskim uniezależnią nas energetycznie od Federacji Rosyjskiej?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Polska wykupiła ok. 35% udziałów w norweskim złożu Storklakken mieszczącym się na Morzu Norweskim. To może oznaczać uniezależnienie energetyczne Polski od Rosji. Zakupu dokonała spółka PGNiG Upstream Norway, a właścicielem zakupionych zasobów jest przedsiębiorstwo Aker BP ASA.

– Cieszymy się z poszerzenia współpracy z firmą Aker BP, która jest operatorem dwóch największych eksploatowanych przez nas aktualnie złóż. Jesteśmy przekonani, że dzięki profesjonalizmowi Aker BP i jej umiejętnościom w zakresie terminowej realizacji projektów zgodnie z przewidywanym budżetem, inwestycja wkrótce się zwróci – poinformował Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

Transakcja dotyczy 35 proc. udziałów w koncesji PL460 na Morzu Północnym. Pozostałe 65 proc. należy do Aker BP ASA, która pełni również funkcję operatora koncesji.

Złoże znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Vilje, w którym PGNiG posiada ponad 24 proc. udziałów.

– Koncesja obejmuje złoże ropy naftowej Storklakken odkryte przez Aker BP w 2010 r. Według operatora wielkość zasobów wydobywalnych przypadających na udział PGNiG Upstream Norway wynosi 3,85 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej). Plan zagospodarowania złoża przewiduje podłączenie odwiertów zagłowiczonych podwodnie do platformy Alvheim i uruchomienie produkcji w 2020 r. – wyjaśnia PGNiG.

Spółka podała, że zarówno obecna transakcja, jak i przyszłe inwestycje w złoże Storklakken zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z działalności operacyjnej PGNiG w Norwegii.

Grupa PGNiG jest zaangażowana w projekt, którego celem jest eksport gazu z Norwegii do Polski nowym połączeniem. W ciągu pięciu lat operatorzy systemów przesyłowych w Norwegii, Danii i Polsce mają zbudować system gazociągów zapewniający dostęp do rynku gazu w Europie Środkowej. PGNiG zamierza dokonać rezerwacji przepustowości tego połączenia, aby móc przesyłać do Polski wydobyty przez siebie gaz.

– Nabywanie nowych aktywów na rynku norweskim jest dla Grupy PGNiG naturalnym kierunkiem inwestycyjnym. Norweski Szelf Kontynentalny uznaje się za obszar o perspektywicznych zasobach. (…) Zarówno obecne, jak i przyszłe inwestycje w tym regionie będą tworzyć bazę dla przyszłych dostaw gazu do Polski – informuje spółka.

Obecnie zaangażowanie PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym obejmuje 19 koncesji. Po zakończeniu transakcji związanej z nabyciem udziałów w złożu Storklakken liczba koncesji wzrośnie do 20.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!