Wiadomości Wiara

Czy w piątek 2 listopada – Dzień Zaduszny – obowiązuje post?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W piątek 2 listopada 2018 r. obchodzimy w Kościele liturgiczne wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Dzień Zaduszny. Jest to również Pierwszy piątek miesiąca listopada.

2 listopada Kościół wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty uzyskane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Chrystusa uobecniającą się w Mszy świętej.

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

Wierni w Polsce są w piątki zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (postu jakościowego) ze względu na pokutny charakter tego dnia – nie obowiązuje ona jedynie w piątki, w które wypada uroczystość (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251) lub dni w randze uroczystości (np. piątek w Oktawie Wielkanocy) lub gdy zostanie udzielona zgodnie z prawem kanonicznym dyspensa (kanon 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Ponieważ piątek 2 listopada 2018 r. ma rangę wspomnienia liturgicznego nie zaś uroczystości, dlatego w Polsce obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Decyzja o ewentualnym udzieleniu dyspensy na ten dzień w poszczególnych diecezjach leży w gestii biskupów diecezjalnych.

/misericors.org/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!