Gospodarka Polska Wiadomości

Czy rząd wprowadzi podatek od przeprowadzki?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak donosi businessinsider.com wiceminister finansów Paweł Gruza potwierdził, że jego resort pracuje nad wprowadzeniem w Polsce tzw. exit tax, czyli podatku od wyprowadzki zarobkowej. Polegać on będzie na opodatkowaniu “nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa”.

“(…) Pragnę potwierdzić, iż w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt ustawy nowelizującej ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przewidujący wdrożenie do polskiego porządku prawnego instytucji tzw. exit tax tj. opodatkowania nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa, stałego zakładu lub rezydencji podatkowej do innego państwa” – napisał Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską.

Guza dodał, że chodzi o przypadki utraty przez dotychczasowe państwo siedziby podatnika bądź miejsca prowadzenia działalności (Polskę) prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał jurysdykcji podatkowej tego państwa.”

Podatek od niezrealizowanych zysków ze swej istoty nie dotyczy zatem każdego przeniesienia aktywów, a jedynie takiego, z którym wiąże się utrata przez dane państwo prawa do opodatkowania dochodu efektywnie wygenerowanego przed przeniesieniem” – napisał Gruza.W lipcu o pomyśle wprowadzenia tzw. podatku od wyprowadzki pisała “Rzeczpospolita”. Gazeta sugerowała wtedy, że podatek co prawda ma dotyczyć wyprowadzanego z kraju zainwestowanego kapitału, jednak “sygnały z resortu finansów wskazują, że może chodzić także o obciążenie majątku zwykłych obywateli przeprowadzających się za granicę”.

I co wy na to?

Źródło: businessinsider.com

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!