Felietony

Czy cywilizację zachodnią czeka zagłada?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Cywilizacja zachodu jest dosyć umownym, bardzo nieostrym pojęciem, rozumianym intuicyjnie. Pozostając przy tym intuicyjnym rozumieniu, możemy stwierdzić, że pytanie o jej obecny stan musi przywołać gorzką odpowiedź. Czasy świetności Zachodu to dawna przeszłość. Oto krótki szkic przeglądu stanu naszej cywilizacji w świetle podziału na najważniejsze płaszczyzny życia wg Feliksa Konecznego (zarówno w życiu wspólnot, jak i jednostek).

DOBRO

Cywilizacja Zachodu poprzez sekularyzację i materializm popadła w hedonizm i nihilizm. Oddaliła się od chrześcijańskiej moralności popadając w mentalność plemienną. Głęboki upadek moralny widzimy najpełniej w ideologii lewicy, która reprezentuje wszystko to, co niegdyś, w fundamencie swej wielkości nasza cywilizacja odrzuciła: etykę pogańsko-plemienną. Widoczna na każdym kroku lewicowa hipokryzja, podwójne standardy, dwójmyślenie, patologiczna nienawiść do przeciwników ideologicznych, moralność Kalego – to wszystko jest wynikiem etycznego regresu, całkowitego upadku w płaszczyźnie Dobra. Ten, który stoi na drodze rewolucji, już nie jest dla lewicy człowiekiem, któremu należą się równe prawa (mimo, że nieustannie gardłuje się o tzw. prawach człowieka). Choćby nawet było to nienarodzone dziecko, nie ma dla niego żadnej litości.

PRAWDA

Upadek rozumu, regres zbiorowego intelektu, najpełniej uwidacznia się w całkowitym podporządkowaniu rozumu emocjom. Obserwujemy panemocjonalizm – kierowanie się przez społeczeństwa emocjami, podejmowanie decyzji na podstawie wtłoczonych przez propagandę stereotypów. Obraz świata większości ludzi opiera się na łatwo sterowalnym z zewnątrz, emocjonalnym stosunku do danych zjawisk – negatywnym do własnej cywilizacji, czy tego, co z niej zostało, a pozytywnym dla niszczącej ją rewolucji. Znikoma wiedza o rzeczywistości, naiwność, przesyt bezwartościowymi informacjami, lenistwo intelektualne powodują, że cywilizacja zapada się. Uniwersytety już dawno nie są fundamentem potęgi intelektualnej naszej cywilizacji – są przyczynkiem jej erozji, będąc ośrodkami antyintelektualnego, postmodernistycznego bełkotu, w który ubrana jest przewrotna neomarksistowska propaganda.

PIĘKNO

Piękno to ponadczasowa wartość, syntetyzująca ducha z materią. Sztuka jest dziedziną, w której za pomocą piękna można wyrazić prawdy niewyrażalne poprzez naukę i filozofię. Życie bez piękna jest nieznośne, a dziś sztuka stała się swoją własną karykaturą, „sztuką nowoczesną” obrazującą stoczenie się obecnych czasów w odmęty brzydoty. Sztuka nowoczesna przedstawia nam beztreściowe abstrakcje – każąc się nam… (Czytaj dalej w najnowszym numerze Magna Polonia) 

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!