Europa Świat Wiadomości Wiara

Czy adhortacja papieża Franciszka zniesie celibat księży?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak informuje prof. Roberto de Mattei, adhortacja papieża Franciszka wydana po Synodzie Amazońskim, będzie faktycznie znosiła celibat kapłański. Ta nieoficjalna informacja miała zostać potwierdzona przez kilku biskupów, którzy otrzymali zarys papieskiej adhortacji.

Informacja opublikowana przez włoskiego historyka Kościoła i filozofa może okazać się szokująca dla wiernych na całym świecie. Wiele wskazuje na to, że papież Franciszek zdecyduje się na zniesienie celibatu. Informacje docierające do nas z Rzymu wskazują na potwierdzenie zapisów zawartych w 111 paragrafie dokumentu końcowego Synodu.

„Wiele wspólnot eklezjalnych na terytorium Amazonii ma ogromne trudności z dostępem do Eucharystii. Czasami mijają nie tylko miesiące, ale nawet wiele lat, zanim kapłan na nowo powróci do wspólnoty, aby celebrować Eucharystię, sprawować sakrament pojednania lub namaścić chorych danej wspólnoty” – czytamy w dokumencie końcowym Synodu Amazońskiego.

Wybitny historyk Kościoła wskazuje na to, że „wyjątek” stworzony dla pewnych części Amazonii, będzie mógł zostać uwzględniony także w innych krajach. „Przejście jest otwarte. Nie ma powodu, aby w innych regionach świata uniemożliwiać to, co będzie dozwolone w niektórych obszarach Amazonii” – podaje prof. de Mattei. „Niemieccy biskupi nie tylko są gotowi rozszerzyć dostęp do kapłaństwa dla żonatych mężczyzn, uznanych za odpowiednich. To co zlikwidowano to nie tylko zmieniająca się dyscyplina kościelna, ale także prawo Kościoła oparte na nakazie bosko-apostolskiego pochodzenia” – wskazuje profesor.

„Biorąc pod uwagę, że uzasadniona różnorodność nie narusza wspólnoty i jedności Kościoła, ale raczej manifestuje ją i jej służy (LG 13; OE 6), co wyraża się w wielości istniejących rytów i praktyk dyscyplinarnych, proponujemy, aby kompetentne władze opracowały kryteria i przepisy, w ramach Lumen Gentium 26, umożliwiające wyświęcanie na kapłanów odpowiednich mężczyzn, cieszących się dobrą opinią we wspólnocie, posiadających stały i owocny diakonat, którzy przeszli odpowiednią formację przygotowującą do prezbiteratu, żyjących w prawnie ukonstytuowanej i stałej rodzinie, tak aby mogli zagwarantować życie wspólnoty chrześcijańskiej poprzez głoszenie Słowa i celebrację Sakramentów w najbardziej oddalonych regionach Amazonii” – napisano w 111 punkcie dokumentu końcowego, przytaczanym przez prof. Roberto de Mattei. Według doniesień, fragment ten ma zostać uwzględniony w posynodalnej adhortacji.

Na stronie internetowej corrispondenzaromana.it, de Mattei przypomina, że w 1969 roku na sympozjum biskupów europejskich w Chur, kard. Leo-Jospeh Suenens odczytał apel Hansa Kunga poświęcony „stłumieniu celibatu księży”. „Prośba ta była zgodna z rolą uznaną przez progresywną teologię seksualności. (…) Od tego czasu prośba ta poszerzyła się, towarzysząc procesowi sekularyzacji i samozniszczenia Koścoła” – pisze prof. Roberto de Mattei.

„W rzeczywistości symonia i przekroczenie celibatu były wielkimi plagami, które zawsze nawiedzały Mistyczne Ciało Chrystusa w czasach kryzysu. A wezwanie do wstrzemięźliwości i ewangelicznego ubóstwa było sztandarem wielkich świętych. W nadchodzących dniach lutego antyreformator nie będzie, jak to często bywało, biskupem lub grupą biskupów, lecz następcą samego Świętego Piotra” – podkreśla zdecydowanie historyk. „Jak sobie wyobrazić, że katolicy mogą milczeć w obliczu tego skandalu” – pyta retorycznie prof. de Mattei.

Do czego to wszystko zmierza?

Źródło: pch24.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!