Wiadomości

Cztery kolejne osoby usłyszały zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia środków unijnych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Cztery osoby w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku usłyszały zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia środków unijnych.

Gdańska Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzi wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku śledztwo dotyczące m.in. podejrzenia wyłudzenia w latach 2013-2016 przez dwie firmy meblarskie 44 mln zł ze środków unijnych pochodzących z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Innowacyjna Gospodarka na lata 2009-2013”. Program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany był do małych i średnich przedsiębiorstw.

Zebrany w śledztwie materiał dowodowy wskazuje, iż wielomilionowe dofinansowania uzyskały spółki założone na potrzeby wyłudzenia dotacji, które posługiwały się nierzetelnymi dokumentami. Ponadto jak ustalono w toku śledztwa po podpisaniu umowy na dofinansowanie z PARP, przedstawiciele beneficjentów wchodzili w porozumienie z przedstawicielami producentów maszyn i urządzeń, którzy działając z nimi wspólnie i w porozumieniu zawyżali kwoty należne za dane urządzenie celem wyłudzenia wyższych kwot dofinansowania.

W związku z ustaleniami śledczych cztery osoby – pracownicy spółek biorących udział w procederze – usłyszały w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia środków unijnych.

Śledztwo prowadzone było w kilkunastu wątkach, w których zarzuty usłyszały już 44 osoby. W czerwcu 2019 roku zatrzymano 18 podejrzanych w związku z podejrzeniem wyłudzenia dotacji w łącznej kwocie ponad 27 mln zł. Podmiotem, który ubiegał się i w konsekwencji uzyskał dofinasowanie była spółka prawa handlowego z województwa wielkopolskiego prowadząca działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji mebli. Zatrzymanym przedstawiono wówczas zarzuty kierowania bądź udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia środków pieniężnych w wysokości ponad 27 mln zł oraz „prania pieniędzy”.

W wyniku dalszych czynności zarzuty przedstawiono kolejnym 26 osobom. Co do części wątków materiały zostały wyłączone do odrębnych postępowań i zakończone aktami oskarżenia. W wątkach dotyczących wyłudzenia dotacji z PARP zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości ponad 18 mln zł.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!