Wiadomości

Częstochowscy policjanci, podejrzewani o współpracę z przestępcami, usłyszeli zarzuty

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na polecenie prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie 15 października 2019 roku zatrzymano cztery osoby, w tym trzech funkcjonariuszy Policji. W toku czynności prokurator przedstawił im zarzuty i zastosował wobec nich środki zapobiegawcze. Kolejny podejrzany został doprowadzony do prokuratury 17 października 2019 roku z Aresztu Śledczego.

W toku postępowania prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie ustalił, że trzech funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie w okresie od września 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku dopuściło się przekroczenia swoich uprawnień.

W toku postępowania prokurator przedstawił trzem zatrzymanym funkcjonariuszom Policji Krzysztofowi D. Andrzejowi L. oraz Łukaszowi M. zarzuty przekroczenia uprawnień poprzez przekazywanie danych objętych tajemnicą osobom nieuprawnionym kwalifikowane z art. 231 par. 1 kodeksu karnego oraz art. 266 par. 2 kk. Podejrzani działali na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Czyny te zagrożone są kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Ponadto Andrzej L. usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla innej osoby oraz ujawnienia tajemnicy osobom nieuprawnionym kwalifikowane z art. 231 par. 2 kk oraz z art. 266 par. 2 kk. Czyny te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Daniel J. usłyszał zarzuty uczestniczenia w obrocie narkotykami w postaci marihuany kwalifikowane z art. 56 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nakłaniania do przekroczenia uprawnień poprzez uzyskanie informacji stanowiących tajemnice i ujawnieniu jej osobie nieuprawnionej kwalifikowane z art. 18 par. 2 kk w zw. z art. 231 par. 1 kk oraz z art. 266 par. 2 kk.

Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia korespondujące ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec Krzysztofa D. i Andrzeja L. środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu oraz zawieszenia w czynnościach służbowych.

Wobec Łukasza M. prokurator zastosował dozór Policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania paszportu, poręczenie majątkowe, a także zawieszenie w czynnościach służbowych. Natomiast wobec Michała P. prokurator zastosował dozór Policji, oraz zakaz opuszczania kraju, połączony z zakazem wydania paszportu.

Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

/Dział Prasowy, Prokuratura Krajowa/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!