Polska Wiadomości

Czeka nas podwyżka cen paliw

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Ministerstwo Energii poinformowało, że rząd przyjął we wtorek projekt ustawy tworzącej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu i wprowadzającej nową opłatę emisyjną w cenie paliw.

Projektowana nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Utworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego zadaniem będzie finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportu opartego na paliwach alternatywnych.

Zgodnie z projektem główne źródła przychodów FNT to nowa opłata emisyjna oraz pewna część wpływów z akcyzy od paliw płynnych. Opłata emisyjna ma mieć wysokość 80 zł na 1000 litrów benzyny lub oleju napędowego, czyli 8 gr na litr i takiej właśnie podwyżki cen należy się spodziewać. Do FNT trafiałoby 15 proc. wpływów z niej, pozostałe 85 proc. trafiałoby do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na cele walki z zanieczyszczeniami powietrza. Od 2020 r. do FNT ma też trafiać 0,5 proc. wpływów z akcyzy od paliw, w 2021 r. – 1 proc., a od 2022 r. – 1,5 proc., a także pewne środki z PSE i opłaty zastępczej.

Jak podkreśliło ME, dzięki Funduszowi będą finansowane projekty wymienione m.in. w Planie RozwojuElektromobilności w Polsce, Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wsparcie otrzymają zarówno inicjatywy związane z rozwojem elektromobilności – czyli pojazdami napędzanymi energią elektryczną, jak i transportem opartym na paliwach alternatywnych m.in. CNG, LNG. Wspierani mogą być m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy. Fundusz wspiera także promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie. Funduszem będzie zarządzał NFOŚ.

Źródło: interia.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!