Wiadomości

Coraz ciekawiej na Ukrainie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sztab blokady, który koordynuje akcje blokowania szlaków komunikacyjnych łączących Ukrainę z terenami będącymi pod kontrolą separatystów – Doniecką Republiką Ludową i Ługańską Republiką Ludową, poinformował, że dziś wieczorem utworzono nową redutę, przy czym po raz pierwszy zablokowane zostały tory łączące Ukrainę z Federacją Rosyjską.

Na stacji kolejowej Konotop tory zablokowali weterani ATO oraz aktywiści z Sumszczyzny, Lwowa, Tarnopola i Kijowa. Unieruchomiono przy tej okazji kilka składów kolejowych, w tym także z węglem typu antracyt, który wieziony był tą drogą na Ukrainę z Rosji. Obecnie trwają tam prace inżynieryjne związane z budową umocnień. Reduta otrzymała imię b. kanclerza Niemiec Konrada Adenauera.

Sztab blokady zamierza w ciągu najbliższego miesiąca ustanowić kontrolę nad wszystkimi ośmioma szlakami kolejowymi łączącymi Ukrainę z Federacją Rosyjską.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!